Bild
Samurajträdgård i Tokyo med skyskrapor i fonden
Foto: Monica Havström
Länkstig

Storsatsning på forskning om biologisk mångfald och ekonomiska värden

Det är alarmerande att den biologiska mångfalden minskar, men kan man översätta detta till ekonomiska värden som investerare på börsen kan förstå? Detta är en av huvudfrågorna i en ny forskningssatsning som fått 50 miljoner kronor av Mistra. I satsningen ingår forskargruppen i finansiell etik vid Göteborgs universitet.

Syftet med det nya forskningsprogrammet ”Mistra biodiversity finance programme”, BIOFIN, är att göra det lättare för investerare och den finansiella sektorn att bidra till en ”naturpositiv” ekonomi. Detta betyder en ekonomi som snarare ökar än minskar den biologiska mångfalden på jorden – det vill säga planetens artrikedom och livskraftiga ekosystem.

– Vi tror att finansmarknaden måste bli en del av lösningen, eftersom pengar styr så mycket i vår värld, säger Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi och föreståndare för forskargruppen i finansiell etik.

Knyter ihop kunskap

Forskningssatsningen är bred och tvärvetenskaplig. Bland annat ingår forskare med bakgrund inom biologi, ekologi, nationalekonomi och filosofi. Dessutom kommer ett antal företag och aktörer från finanssektorn att delta.

Projektet ska identifiera metoder och mätvärden för att kunna utveckla affärsmodeller som skyddar den biologiska mångfalden. I arbetet kommer de också att analysera etiska frågeställningar kring hur vi värderar naturen och hur detta ska jämföras med ekonomiska och finansiella värden.

– Det är inte uppenbart att man kan sätta ett pris på förlusten av biologisk mångfald. Kanske måste man förstå naturens värde på ett bredare sätt, säger Joakim Sandberg.

Fyraårigt samarbete

Forskningsprogrammet finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, under de kommande fyra åren. Arbetet leds av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och förutom Göteborgs universitet ingår även Svenska Miljöinstitutet, UK Centre for Greening Finance and Investment samt Naturhistoriska riksmuseet.

Text: Monica Havström

Ytterligare ett forskningsprogram - BIOPATH – har fått Mistrafinansiering. Läs nyheten om det programmet:
Miljoner till forskning om biologisk mångfald och finansiellt beslutsfattande

Mistra biodiversity finance programme

Mer information om forskningsprogrammet finns på webbplatserna Stockholm Resilience Center  och på Mistra.org.