Navigate to video: Introduktion till lexikonet
Video (10:46)
Introduktion till lexikonet
Bild
Länkstig

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7,5 mill SEK
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Det är väl känt att kvinnor, nu som då, varit aktiva för att driva på samhällsförändringar. Trots detta är kvinnors betydelse marginaliserad i historieskrivningen. Genom SWO 1.0, finansierat av RJ och numera etablerat som Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL) förändras förutsättningarna för en mera rättvisande historieskrivning. I lexikonet och databasen samlas biografier och biografisk information om 1 000 kvinnor av betydelse för samhällsutvecklingen. Den nya databasen, som publiceras på svenska och engelska, tillåter sökningar och analyser som skapar ny förståelse för de komplexa krafter som gjort Sverige till ett av världens mest jämlika länder.

Mer om uppslagsverket

Navigate to video: Presentation av projektet med lexikonet
Video (1:31)
Presentation av projektet med lexikonet
Navigate to video: Lär känna några av kvinnorna i historien
Video (1:27)
Lär känna några av kvinnorna i historien