Länkstig

Louise Eriander

Forskningsingenjör 1.e

Institutionen för marina
vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
4165

Om Louise Eriander

Jag arbetar inom det tvärvetenskaliga forskningsprogramet ZORRO (https://www.gu.se/forskning/zorro) med frågor som rör förvaltning och restaurering av ålgräs på den Svenska västkusten.