Länkstig

Susanne Lindegart

Projektsamordnare

Institutionen för marina vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Susanne Lindegart

I min forskning arbetar jag för en positiv utveckling med havets resurser i fokus. Jag verkar för att akademisk kunskap ska komma till nytta i samhället i större utsträckning, där samverkan mellan forskare, näringsliv och myndigheter i kreativa projektformer är ett effektivt sätt att omvandla kunskap till användbara tjänster eller produkter. Jag har min ämneskompetens inom vattenbruket och framförallt odling av musslor och ostron Jag har arbetat som samverkanskoordinator för flera plattformar och projekt med Centrum för hav och samhälle som hemvist, bland annat för SWEMARC, Maritima klustret i Västsverige och Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk. Jag har också haft uppdrag för Centrum för hav och samhälle att arbeta med internationella relationer. På min arbetsplats på Tjärnö ansvarar jag för samverkan med näringslivet, kommuner och organisationer. Läs mer om mig och hitta mina publikationer i min personliga CV.