Länkstig

Simon Larsson

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Simon Larsson

Simon Larsson disputereade 2016 i socialantropologi vid Institutionen för globala studier, Göteborgs Universitet. Avhandlingen var en historisk antropologisk avahandling om mission och kolonialism i Kongo mellan 1881 och 1924. Simon arbetar vid Gothenburg Research Institute och arbetar där i ett forskningsprojekt om autonoma och intelligenta maskiner inom fordonsindustrin, samt ett forskningsprojekt som handlar om psykosociala konsekvenser av förekomsten av stora rovdjur. Förutom detta undervisar Simon också på kursen ”GS1116 Global Gender Studies: Agency and structure", "KA1210 Kulturarvets förvaltning och regelverk" samt handleder uppsatser på kandidatnivå och masternivå.