Länkstig

Simon Larsson

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Simon Larsson

Simon Larsson är doktor i socialantropologi och arbetar för närvarande vid Gothenburg Research Institute (GRI), på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning har en bred empirisk inriktning men relaterar till ett teoretiskt intresse för styrning och makt i historiska och nutida samhällen. Han arbetar för närvarande i ett projekt om missionärer som rättsliga aktörer i koloniala Kongo 1881–1961 (idag DRC), ett projekt om ansvarsfördelning i cybersäkerhet, ett projekt om sociala dimensioner av kollaborativa och intelligenta robotar inom bilindustrin, och ett projekt om hur stora rovdjur påverkar jägare och bönder på den svenska landsbygden. Hans forskning publiceras i internationella vetenskapliga tidsskrifter. Utöver sina vetenskapliga publikationer har han publicerat populärvetenskapliga artiklar om sin forskning i ledande svenska dagstidningarna. Han har erfarenhet av att använda flera metoder för datainsamling och tolkning, inklusive både deltagarobservationer, intervjuer, arkivstudier och frågeställningar analyserade med statistiska metoder. Han handleder studenter på doktorand, kandidat- och masternivå. Han föreläser även i antropologisk teori vid Institutionen för historiska studier.