Länkstig

Gabriella Wulff

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg

Om Gabriella Wulff

Gabriella Wulff är postdoc stipendiat för Handelsrådet och verksam på Gothenburg Research Institute (GRI), där hon är en del av Centrum för konsumtionsforskning (CFK). Hennes nuvarande projekt handlar om realisationer i klädhandeln. Utöver forskningen, undervisar hon i textilt management på Textilhögskolan i Borås.

Hon avlade sin ekonomie doktorsexamen på Handelshögskolan i Göteborg 2019. Hennes avhandling satte ljuset på transparens inom klädindustrin, något hon belyste genom sin studie av Nudie Jeans Co:s arbete med att öka transparensen ut mot kunden och allmänheten. Hon har tidigare studerat skillnader mellan företags CSR arbete i sin masteruppsats i internationell handel. Innan dess skrev hon sin kandidatuppsats i textilekonomi om löner i den export-orienterade klädindustrin i Bangladesh, där hon genomförde en fältstudie och bland annat intervjuade 30 textilarbetare och 6 lokala managers. Studien var finansierad av Sida, genom ett MFS-stipendium.

Gabriella har även arbetat inom olika organisationer och i näringslivet, med budget och personalansvar. Hon har engagerat sig i internationella frågor bl.a. som projektledare för Utrikespolitiska Förbundet Sveriges årliga event. Hennes spetskunskap som hon har byggt upp genom åren är dock med fokus på hållbarhetsfrågor inom klädbranschen.