Länkstig

Niklas Sörum

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Niklas Sörum

Niklas Sörum är filosofie doktor i Etnologi samt forskare och föreståndare vid Centrum för Konsumtionsforskning, CFK, vid Göteborgs universitet.

Niklas är även lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås.

Niklas forskar om konsumtionskulturens digitalisering och digital konsumentdata. Niklas senaste forskningsprojekt handlar om konsumtion av data-driven marknadsföring och insamling av digital konsumentdata.

Hans forskning har publicerats i vetenskapliga journaler som Consumption, Markets & Culture, Journal of Consumer Policy, Journal of Cultural Economy, Journal of Heritage Studies och Culture Unbound. Niklas har publicerat böcker på förlag som Ashgate och Routledge med fokus på konsumtionskultur.

Forskningsområden

  • Konsumtionsforskning
  • Digitalisering av konsumtionskultur
  • Etisk och hållbar konsumtion
  • Secondhandmarknader
  • Kollaborativ Konsumtion