Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Geografi och geovetenskap

Inom ämnena geografi och geovetenskap studeras jorden - landmassorna, haven och atmosfären. Hos oss lär du dig om jordens resurser, dess system och hur människa och natur samspelar.

Som geovetare eller geograf kan du studera allt ifrån hur vi bygger hållbara städer, till hur ökade utsläpp av olika slag påverkar atmosfären. Även kunskap om riskbedömningar utifrån de faktorer som exempelvis kan skapa jord- eller snöskred och hur de kan undvikas. Med geovetenskapliga kompetenser bidrar du till en mer hållbar framtid för människor och natur.

Video (1:19)
Om ämnet

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för geovetare och geografer är i balans och efterfrågan på geovetare kan komma att öka ytterligare de kommande åren. Det finns ett ökat behov av geovetare i gruvindustri, bland kommunerna, i oljeindustri, och inte minst inom miljösektorn.

Ett viktigt plus för en geovetare är att jobbet ofta är en tillämpning av det som många geovetare älskar - att vara ute i naturen. Att man också vanligtvis håller på med resurs- och miljöfrågor betyder att geovetare aktivt bidrar till att förbättra samhällets och planetens hälsa.

Video (0:29)
Vad gör en geovetare
Video (0:37)
Jobba med klimatfrågor