Bild
Människor promenerar på en klippa vid havet
Foto: Thomas Zack
Länkstig

"Allra roligast är det när jag får komma ut och göra olika geofysiska mätningar"

Andrea Håkansson har studerat kandidatprogrammet i geovetenskap med inriktning geologi. Idag arbetar hon som geolog och geofysiker på konsultbolaget COWI AB.

Andrea Håkansson tidigare student jobbar idag som konsult.

Utbildningsprogram och inriktning: Kandidat- och masterprogram i geovetenskap, inriktning geologi (och geofysik).

Examensår: Kandidat 2017 och master 2019.

Nuvarande sysselsättning och andra jobb efter examen: Jag arbetar som geolog och geofysiker på COWI AB. Har tidigare arbetat som extrageolog/geofysiker på SGU samt som fältgeoteknikerassistent på AFRY (tidigare ÅF/Pöyry).

Hur kan en arbetsdag se ut?
Fördelen med att vara konsult är att arbetsdagarna ofta varierar väldigt mycket. Ibland har jag en hel vecka i fält då jag är ute och gör bergteknisk kartering för detaljplaner, ibland är det mycket kontor med kundmöten och rapporter som ska skrivas.

Allra roligast är det när jag får komma ut och göra olika geofysiska mätningar så som georadar och resistivitet, vilket det har blivit en hel del av på sistone. Ofta är det långa dagar när man är i fält, men det är så kul att det inte gör något. På kontoret när man sitter och skriver har man istället alla sina kollegor som man får umgås med på raster och luncher, och ja, mycket kaffe blir det.

Hur tyckte du det var att studera på geovetarcentrum?
Jag trivdes och tycker att det var en ganska bra fördelning mellan fält och föreläsningar. Jag tror att det är den stora fördelen med att studera i Göteborg, att man får så mycket fältträning gentemot andra universitet. De tillämpade kurserna ger väldigt mycket bra erfarenhet.

Vilken erfarenhet vill du dela med kommande studenter?
En geolog är ute i alla väder, och det är något man måste vara förberedd på – inte minst för att kunna hålla humöret uppe. Från 30-gradig ökenhetta (exempelvis 2018 års sommar när jag karterade berg för SGU) till extrem kyla (georadarmätningar på isländsk glaciär under snöstorm) eller hällande regn (bergteknisk kartering för detaljplan i Alingsås). Mitt bästa tips är att alltid ha många lager kläder (yllekläder i alla väder), äta mycket kakor och ha med en termos med varm dryck. Då kommer man väldigt långt. Bra kollegor gör också fantastiskt mycket för humöret!