Länkstig

"Mina dagar varierar väldigt mycket"

Martina Frid pluggade på geovetenskapsprogrammet och valde inriktning naturgeografi/klimatologi. Idag arbetar hon som miljökonsult.

Utbildningsprogram och inriktning: Geovetenskap med inriktning mot naturgeografi och klimatologi (kandidat och master).

Nuvarande sysselsättning: Arbetar idag som miljökonsult på COWI.

Hur kan en arbetsdag se ut?
Mina dagar varierar väldigt mycket även om den till största delen spenderas framför en dator. Jag räknar på emissioner/utsläpp från trafiken, vilka sedan används i en spridningsmodell. Jag efterprocesserar datan och det ska sedan räknas statistik, göras kartor och skrivas rapporter.

En annan dag räknar jag på utsläpp från olika industrier, (utsläpp från skorsten) eller allergener från ett stall med hästar. Men det är generellt databearbetning och analys av data.

Hur var det att plugga på geovetenskapsprogrammet?
Jag trivdes väldigt bra! Det var mycket intressanta och utvecklande kurser, även om vissa såklart var roligare än andra. 

Vilken erfarenhet vill du dela med kommande studenter?
Läs databearbetning och GIS. Även om det kanske inte är favoritämnet så är det alltid bra att ha den erfarenheten när man kommer ut i arbetslivet.