Göteborgs universitet
Bild
En man står på ett kemisk-biologiskt laboratorium.
Azizul Hakim arbetar med djuphavssediment i ett fyragradigt termokonstantrum i sedimentologilaboratoriet vid Kristineberg Center.
Länkstig

Azizul Hakim forskar om hur sedimentpartiklar rör sig på havets botten

Azizul Hakim har nyligen börjat arbeta som postdoktor vid Institutionen för marina vetenskaper. I sin forskning undersöker han olika processer kring de sedimentpartiklar som genereras vid gruvbrytning i djuphavet. Hans arbetsplats är på Kristineberg Center.

Vad ska du arbeta med här?

Jag kommer att göra olika experiment för att undersöka processer som leder till att partiklar i marina miljöer aggregeras, klumpar ihop sig, med fokus partiklar som sprids vid industriella aktiviteter som gruvdrift och fiske. Gruvdrift havsbotten genererar sedimentpartiklar som sprids över bottnarna långt från gruvområdet. Hur partiklarna aggregeras kan ha stor betydelse för hur sedimentet transporteras, deponeras och resuspenderas, och komma att påverka vattenkvaliteten och livet i djuphaven under hela gruvdriften.

I min forskning kommer jag att samarbeta med Dansk Hydraulisk Institut DHIför att utveckla en oceanografisk och hydrodynamisk modell för partikelaggregering och transport i djuphavsprocesser.

Vad har du gjort tidigare?

Innan jag började Göteborgs universitet arbetade jag vid University of Chittagong i Bangladesh. Under den tiden studerade jag hur mikroplaster aggregeras, transporteras och sedimenterar i mark-vattensystemet. I grunden är jag kolloidforskare med intresse för de mekanismer som styr hur partiklar aggregeras och sprids i vattensystem, hur hårt partiklarna i aggregat sitter samman, och de elektrokinetiska egenskaperna i kolloidala suspensioner.

Vad gör du på fritiden?

Jag tycker om att umgås med min familj och att laga mat. Ibland ägnar jag tid åt att tänka samhället och de förändringar som skett inom vetenskapen och samhällets interaktioner under de senaste åren.

Något mer som du vill berätta?

– Ändå från start har jag känt mig väldigt välkommen här på Kristineberg Center. Jag ser fram emot att lära känna de kollegor jag inte har träffat ännu. Dessutom ser jag fram emot att samarbeta med forskare som liksom jag är intresserade av marina partiklar och spridning av sediment.

Intervju: Susanne Liljenström