Länkstig

Reväst webinar: Färre barn och fler äldre. Demografiska trender och utmaningar i Europa och Västra Götaland

Forskning
Samhälle & ekonomi

Samarrangemang med Västra Götalandsregionen.

Seminarium
Datum
13 jun 2024
Tid
13:00 - 14:30
Plats
Online

Medverkande
Maria Stanfors, professor, Ekonomisk demografi, Lunds universitet
Jonathan Gärtner, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
Arrangör
Reväst

Välkomna till Revästs webinar den 13 juni, där vi kommer att få lyssna till forskningsläget och ta del av en ny rapport från Västra Götalandsregionen - "Befolkningsprognos 2024-2040 " som är skriven av Jonathan Gärtner.

Rapporten fokuserar på befolkningsförändringar i Västra Götaland och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Det föds historiskt få barn och färre beräknas att födas, samtidigt som man kan se en stigande åldrande befolkning. Under webinariet kommer vi bland annat att få veta hur det ser ut i Västra Götaland och hur det kommer att påverka kommuner och regioner men även hur det ser ut i andra delar av Europa. Hur påverkar denna utveckling samhället?

Frågeställningar som kommer att diskuteras: Vilka faktorer är avgörande i beslutet om att bilda familj? Skiljer det sig åt mellan olika västländer och dess familjepolitik? Har nedmontering av välfärden i Sverige en påverkan på familjebildning? Hur påverkar ojämställdheten i en parrelation beslutet att skaffa färre barn? Hur ser kopplingarna ut till arbetsmarknaden? Vad säger forskningen?

Efter presentationerna och paneldiskussionen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till talarna.

Varmt välkomna!