Länkstig

Peritoneal-dialys och biomaterial

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biomedicin

Kort beskrivning

Dialys är ersättningsbehandling som gör att patienten kan fungera trots allvarlig njursvikt. Behandlingen ges antingen i en maskin som kopplas till patientens blodomlopp (hemodialys) eller genom att man håller dialysvätska i bukhålan så att det sker ett utbyte med blodet (peritonealdialys). Peritonealdialys innebär att bukhinnan (peritoneum), som fungerar som dialysmembran, utsätts för dialysvätska mer eller mindre konstant över lång tid vilket orsakar en reaktion i bukhinnans vävnader. Reaktionen förändrar bukhinnans uppbyggnad och egenskaper vilket försämrar funktionen som dialysmembran. Magnus Braides forskargrupp kartlägger reaktionen i bukhinnan och utveckla metoder att motverka den, samt att utveckla effektiviteten hos dialysbehandlingen genom att utveckla dialysvätskorna.

Närmare information om forskningsprojektet finns på den engelska webbsidan