Bild
Grupp Helena Carén
Foto: Helena Carén
Länkstig

Sammanfattning av forskning

Epigenetiska processer reglerar var och när gener uttrycks, t.ex. i specifika vävnader och under specifika förhållanden. Förlust av epigenetisk kontroll kan leda till utvecklandet av sjukdomar, inklusive cancer. Dessa förändringar är dock reversibla och kan potentiellt korrigeras. Vid cancerbehandling ses ofta en initial respons, medan återkommande tumörer är svåra att bota. Cancerstamceller tros vara en drivande faktor bakom tumöråterkomst.

Vi studerar hjärntumörer, från barn och vuxna, med ett epigenetiskt fokus. Den vanligaste typen av hjärntumörer hos vuxna är glioblastom. Glioblastom är en mycket aggressiv cancerform, med en medelöverlevnad på mindre än ett år. Hos barn utgör hjärntumörer 1/3 av all cancer och är den ledande orsaken till cancerrelaterad dödlighet och sjuklighet. Allvarliga biverkningar kan uppstå från behandlingen och överlevande upplever ofta betydande långsiktiga problem.

Förekomsten av cancerstamceller i hjärntumörer är väletablerad, men kunskap om vad som initierar och driver tumörerna samt hur behandlingen ska riktas mot dem saknas. Det långsiktiga målet för vår forskning är att öka överlevnaden hos patienter med hjärntumörer och samtidigt minska bieffekter från behandlingen. För detta använder vi cellodlingar bestående av cancerstamceller som vi isolerar från tumörvävnad från patienter som opereras för hjärntumörer.

Det kortsiktiga målet är att förbättra vården för dessa patienter, genom att utveckla verktyg för förbättrad diagnostik och prognos. För denna målsättning, använder samt utvecklar vi diagnostiska verktyg baserade på DNA metylerings profiler hos tumörer. För närvarande leder vi en nationell studie för att utvärdera fördelarna av att använda dem inom den kliniska diagnostiken av hjärntumörer hos barn.

Bild
Forskningsfoton av cancerceller - Grupp Helena Carén
Forskningsfoton av cancerceller.
Foto: Helena Carén group
Bild
Diagram cancerforskning - Grupp Helena Carén
Diagram över cancerforskning.
Foto: Helena Carén group

Forskningsverktyg och resurser

Vi etablerar cellodlingar bestående av cancerstamceller som vi isolerar från patienter som genomgår operation för hjärntumör. Vi använder en rad olika experimentella och bioinformatiska metoder inom områdena cell- och molekylärbiologi, patologi samt genetik/epigenetik.

Nuvarande gruppmedlemmar

Helena Carén, PhD, Professor
Elizabeth Schepke, Forskare
Maja Löfgren, PhD, Forskare
Medha Suman, PhD, Forskare
Teresia Kling, PhD, Forskare
Ryan Kwan, PhD, Postdoc
Shiva Rezaei, PhD, Postdoc
Sandra Ferreyra Vega, PhD, Postdoc
Ida Carlsson, Doktorand
Sobia Islam, Doktorand
Katja Werlenius, MD, Doktorand
Louise Carstam, MD, Doktorand
Olivia Näslund, MD, Doktorand
Anna Pennlund, MD, Doktorand
Stina Lagerström, Biträdande forskare
Philip Ekberg, Amanuens

Gruppen har mycket nära samarbete med neurokirurgi, patologi, onkologi och barnonkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utvalda publikationer

 1. DNA methylation profiling improves routine diagnosis of paediatric central nervous system tumours: A prospective population-based study.
  Schepke E, Löfgren M, Pietsch T, Olsson Bontell T, Kling T, Wenger A, Ferreyra Vega S, Danielsson A, Dosa S, Holm S, Öberg A, Nyman P, Eliasson-Hofvander M, Sandström PE, Pfister SM, Lannering B, Sabel M, Carén H. Neuropathol Appl Neurobiol. 2022 Oct;48(6):e12838. doi: 10.1111/nan.12838. Epub 2022 Aug 3.
   
 2. DNA methylation alterations across time and space in paediatric brain tumours.
  Wenger A, Ferreyra Vega S, Schepke E, Löfgren M, Olsson Bontell T, Tisell M, Nilsson D, Kling T and Carén H. Acta Neuropathol Commun. 2022 Jul 16;10(1):105. 
   
 3. Spatial heterogeneity in diffuse gliomas and meningiomas.
  Ferreyra Vega S, Wenger A, Olsson-Bontell T, Store Jakola A, Kling T, Carén H. Mod Pathol. 2022 Jun 14. doi: 10.1038/s41379-022-01113-8. 
   
 4. DNA methylation profiling for molecular classification of adult diffuse lower-grade gliomas.
  Ferreyra Vega S, Corell A, Olsson-Bontell T, Smits A, Store Jakola A* and Carén H. Clin Epigenetics. 2021 13:102. 
   
 5. DNA methylation-based age estimation in pediatric healthy tissues and brain tumors.
  Kling T, Wenger A, Carén HAging (Albany NY). 2020 Nov 9;12. 
   
 6. Accumulation of DNA methylation alterations in paediatric glioma stem cells following fractionated dose irradiation.
  Danielsson A, Barreu K, Kling T, Tisell M and Carén HClin Epigenetics. 2020 Feb 11;12(1):26.
   
 7. Intra-Tumor DNA Methylation Heterogeneity in Glioblastoma; Implications for DNA Methylation-Based Classification.
  Wenger A, Ferreyra Vega A, Kling T, Olsson Bontell T, Jakola AS and Carén H. Neuro Oncol. 2019 May 6;21(5):616-627. 
   
 8. Stem Cell Cultures derived from Pediatric Brain Tumors accurately model the originating tumors.
  Wenger A, Larsson S, Danielsson A, Juul Elbaek K, Kettunen P, Tisell M, Sabel M, Lannering B, Nordborg C, Schepke E and Carén H. Oncotarget. 2017, 8(12):18626-18639. doi: 10.18632/oncotarget.14826
   
 9. Determinants for Effective ALECSAT Immunotherapy Treatment on Autologous Patient-Derived Glioblastoma Stem Cells.
  Wenger A, Werlenius K, Hallner A, Thorén FB, Farahmand D, Tisell M, Smits A, Rydenhag B, Jakola AS, Carén H. Neoplasia. 2018 Jan;20(1):25-31. doi: 10.1016/j.neo.2017.10.006. Epub 2017 Dec 1.
   
 10. MethPed: A DNA Methylation Classifier tool for the Identification of Pediatric Brain Tumor Subtypes.
  Danielsson A, Nemes S, Tisell M, Lannering B, Nordborg C, Sabel M and Carén H. Clinical Epigenetics. 2015, 7:62

Fler publikationer från grupp Helena Carén på PubMed

Helena Carén
Foto: Emelie Asplund

Kontaktinformation

Helena Carén

E-post: Helena Carén
Telefon: +46 (0)31 786 3838

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg