Bild
George Birchenough
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

George Birchenough Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

George Birchenough, PhD, biträdande universitetslektor i molekylär medicin med inriktning mot bägarcellers försvar av slemhinnor.