Länkstig

Transkriptionell reglering av ämnesomsättningen

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Fettcellen spelar en viktig roll i regleringen av systemisk metabolism och dess energiomsättning förändras i relation till metabolisk stress som t.ex. svält, sjukdom (typ 2 diabetes) m.m. Fokus för Sven Enerbäcks forskargrupp är att försöka bättre förstå den transkriptionella regleringen av metabola reaktionsvägar, bland annat glykolys, TCA-cykel, och oxidativ fosforylering. Vårt mål är att öka förståelsen för hur regleringen av enzymnivåer, transportörer av olika slag och substratflöden verkar för att optimera metabolismen. Vi strävar också efter att bättre förstå hur de olika organen och celltyperna samverkar genom reglering av olika substratflöden för att hela organismens ämnesomsättning ska fungera så effektivt som möjligt.

Fettvävnad fungerar som en nyckelregulator för däggdjurs energi-homeostas. Både bruna och vita adipocyter spelar viktiga roller i regleringen av systemisk metabolism. Vi har utvecklat in vitro- och in vivo-system för att undersöka interaktionen mellan fettvävnad, både brun och vit, och andra organ som är viktiga för systemisk energimetabolism, såsom levern och musklerna.

Med dessa system undersöker vi hur metabolisk reglering i fettvävnad deltar i regleringen av systemisk energiomvandling under normala och patologiska tillstånd, t.ex. insulinresistens. Vi strävar efter att bättre förstå hur bruna och vita adipocyter reglerar deras ämnesomsättning som svar på externa signaler och under anpassning till metabolisk stress, t.ex. svält och sjukdomar som typ 2-diabetes.

Fokus för vår grupp är att försöka bättre förstå transkriptionell reglering av metabola pathways, inklusive glykolys, TCA-cykeln och oxidativfosforylering. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för hur regleringen av enzymnivåer, transportörer av olika slag och substratflöden arbetar för att optimera ämnesomsättningen.

Vi strävar också efter att bättre förstå de molekylära mekanismerna som modulerar adipocytmetabolismen och hur de olika organen och celltyper interagerar genom att reglera olika substratflöden för att hela organismens metabolism ska fungera så effektivt som möjligt. I slutändan är målet med vår forskning att identifiera nya mål för terapeutisk ingripande av metaboliska sjukdomar.
 

Gruppmedlemmar

Valentina Sukonina – Forskare
Haixia Ma – Forskare
Wei Zhang – Forskare
Muheeb Beg – Postdoktor
Andrew McCourt – Forskare
Jameel Lone – Postdoktor
Gunilla Petersson – Forskare, biträdande
Malin Johansson – Institutionstekniker
Martin Lidell – Universitetslektor