Göteborgs universitet
Bild
25 svar om fiskodling och vattenbruk

25 svar om fiskodling och vattenbruk

Svenskt vattenbruk har framtiden för sig, inte minst på västkusten. Men utveckling förutsätter både en upplyst diskussion och kunniga konsumenter. Vi på SWEMARC vill bidra till detta genom att ge svar på många av de frågor som vi möts av när vi är ute och pratar om vattenbruk runt om i Sverige (25 SVAR). Förhoppningen är att frågorna och svaren gör dig både nyfiken och rustad att bidra i utvecklingen av ett svenskt, hållbart vattenbruk.