Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

24. Finns det områden för vattenbruk på västkusten?

Att hitta bra vattenområden för odling är en fråga om samhällsplanering. Vattenbruk har sina särskilda krav, vattenkvaliteten (syre, temperatur etc.) måste passa för den typ av odling som planeras. Dessutom måste platsen tillgodose odlingens behov av tillgänglighet. Modernt, kommersiellt vattenbruk kan jämställas med annan verksamhet utifrån behov av infrastruktur. Större anläggningar kräver lagerbyggnader, vägar, båtar, bryggor samt lokal, kunnig arbetskraft.

Sverige har många sjöar och en lång och varierad kustlinje där många intressen ska samsas. Yrkes- och fritidsfiskare, båt- och husägare, besöksnäringen liksom andra industriella verksamheter har intresse av tillgång till vatten. Desto viktigare att planera väl. Länsstyrelsen i Västra Götaland tar i samarbete med Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och nätverket Fiskekommunerna under 2014 fram en vattenbruksplan. Planen ska bland annat beskriva områden som är lämpliga för odling av fisk, blötdjur, alger etc utmed Bohuskusten.

Den kartläggning som ligger till grund för planen tar hänsyn till ett stort antal olika faktorer och potentiella intressekonflikter diskuteras. Områden som inte anses lämpliga är områden med speciellt djur‐ och växtskydd, farleder samt områden i de korridorer som är skapade för säker sjöfart.

Utdrag ur kartläggningen (arbetsmaterial):
”Det framtagna kartmaterialet visar på att cirka 50 procent av kusten utgörs av områden som bör anses lämpliga för etablering av vattenbruk, medan ungefär 38 procent är områden där etablering ej bör ske till följd av intressebilden. Dock skall noteras att stora delar av dessa områden ligger utomskärs och som en jämförelse kan nämnas att om man bara tittar på området innanför baslinjen så är andelen lämpliga områden lägre (ungefär 44 procent).”

I Bohuslän pågår 2013-2015 en översiktlig planering av havs- och kustområden som inkluderar vattenbrukets lokalfrågor (Blå öp). Förbättrad tillgång till utrymmen och vattenområden är en av de aspekter som pekas ut som viktiga att förbättra i EU-kommissionens strategi för vattenbruk.
 

> Mer om samarbetsprojektet Blå Översiktsplan (öp) i Bohuslän