Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

17. Kan musselodlingar rena havet?

Ja, odling av filtrerande djur som musslor och ostron, men också alger, har positiva effekter på den omgivande miljön och kan bidra till ett friskare hav. Genom att filtrera och ”äta upp” kväve och fosfor från verksamheter på land avlägsnar de gödande ämnen som kväve och fosfor ur vattnet. Nyttan gäller även omvänt – ett näringsrikt vatten ger en snabb och effektiv tillväxt av odlade alger, musslor och ostron.

Dessa arter kan därmed minska negativa effekter av planktonblomningar och i praktiken motverka övergödning. Vid bra odlingsbetingelser kan musselodling på en yta om ett hektar, ge en skörd om cirka 300 ton musslor per 18 månader (avser västkusten). Det ger i sin tur en reduktion om 3 ton kväve och 300 kilo fosfor.

Genom att kombinera fiskodling med odling av musslor och/eller alger i så kallade multitrofa odlingssystem (blandat vattenbruk) kan vattenbruket bli ”närsaltsneutralt”. De utsläpp som fiskodlingen ger kompenseras helt enkelt genom musslor och algers upptag av motsvarande mängd (eller mer) näring. Försök att odla blåmusslor som metod för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön har visat sig lovande. Musslorna blir där inte tillräckligt stora för att säljas som livsmedel, men kan istället användas som råvara för musselmjöl. Mjölet kan i sin tur bli ett alternativ till fiskmjöl i fiskfoder och/eller användas i foder till höns och andra husdjur.

 

> Mer om musslors miljönytta
> Mer om projekt för produktion av musselmjöl
> Musselodling som miljöåtgärd