Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

16. Kan vattenbrukets utsläpp renas bort?

Odling av musslor, ostron och alger ger inga utsläpp, utan har tvärtom positiva miljöeffekter då dessa organismer tar upp och använder näring i havet för sin egen tillväxt. Vid odling av fisk behöver man dock ta hänsyn till ökad närsalttillförsel.

Det finns flera olika sätt att minska tillförseln av näringsämnen från fiskodlingar, både direkt och indirekt. De direkta, biologiska åtgärderna handlar om att anpassa mängd och typ av foder till den fisk som ska odlas, då minskar också foderspillet. Modernt fiskfoder innehåller också mindre kväve än tidigare. Förklaringen är att fodret numer innehåller mer fett och mindre protein som är den huvudsakliga kvävekällan.

Kväve och fosfor är dessutom hårdare bundet i moderna foder vilket minskar risken för att närsalter från fodret läcker ut i vattnet i samband med matningen. Ett riktat avelsarbete har resulterat i fisk som tillgodogör sig fodret bättre. Dessa fiskar bygger i större utsträckning in fodrets kväve och fosfor i sina muskler och släpper därmed ut mindre närsalter till vattnet.

Landbaserade, slutna anläggningar med recirkulerande vatten (så kallade RAS-anläggningar) gör det möjligt att ta hand om de näringsämnen som kommer ut i vattnet. Det finns idag en rad olika vattenreningssystem för sådana odlingar. Vattnet pumpas runt i odlingen från fisktankar till mekaniska och biologiska filter som fångar upp partiklar och lösta näringsämnen. Vattnet luftas och syresätts innan det går tillbaka till fisktankarna igen. Cirka 5-10 procent av vattnet i systemet byts ut dagligen. Erfarenheter från Danmark visar att de mest avancerade anläggningarna minskar tillförseln av kväve med cirka 65 procent jämfört med traditionella landbaserade odlingar (ie jorddammar med viss vattenrening). Recirkulerande system är en teknikintensiv metod för att odla fisk som kräver kunskaper om både teknik som vattenkemi.

Ett lovande sätt att ytterligare minska och till och med helt ta bort närsaltstillförsel från odlad fisk är att kombinera fiskodling med odling av andra djur- och/eller växtarter som tar upp näringsämnen. Exempelvis odlingar av musslor, ostron eller alger. Odlingssystem där odling av fisk kombineras med andra arter kallas multitrofa system och förekommer i bland annat Kina och Kanada.