Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

25. Vad har forskning för betydelse för vattenbruket?

Näringens utmaningar i form av utveckling av ett hållbart och kostnadseffektivt foder, nya odlingsarter samt hållbara odlingssystem kräver fortsatt utvecklingsarbete. Svensk marin fiskodling har hittills inte experimenterat med multitrofa system (där odling av fisk kombineras med odling av musslor och/eller alger). Här har forskningen en viktig roll för utveckling av en i alla delar hållbar näring.

Kunskapen om odling av andra arter utöver lax ökar successivt, men vi vet fortfarande lite om möjligheten att odla många av de potentiellt lovande arterna. Det finns en stor, outforskad marin artrikedom som, tillsammans med teknisk utveckling av odlingssystemen, kan leda till stora kliv framåt för vattenbruket i Sverige.

Vattenbruk är en ung livsmedelsnäring med många tekniska och biologiska utmaningar.

I Sverige och Europa är vattenbruk en ung livsmedelsnäring med många tekniska och biologiska utmaningar. Medan lantbrukets husdjur har avlats i hundratals om inte tusentals år, så har havsbaserad fiskodling som vi känner den, bara pågått i runt 30-40 år. Stora tekniska och biologiska forskningsinsatser har varit en förutsättning för den numera så framgångsrika norska laxodlingen, där Norge genom åren har satsat åtskilliga miljarder kronor på forskning och utveckling.