Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

7. Förutom fisk, vad mer kan vi odla i Sverige?

Musslor, ostron och alger är möjliga att odla i betydligt större omfattning än idag.

Globalt svarar odlade musselarter och ostron för en stor andel av vattenbruksproduktionen. 2012 utgjorde odling av så kallade mollusker (musslor, ostron, kammusslor, hjärtmusslor etc) cirka 75 procent (13,9 miljoner ton) av den totala havsbaserade produktionsvolymen (FAO, 2012).

Även odling av alger (tång) kan växa, internationellt är sådan odling en stor industri, framförallt i Sydostasien. Algerna används främst för att utvinna ämnen som sedan används som naturliga tillsatser i livsmedel och skönhetsprodukter som förtjockningsmedel och stabilisatorer. De används också som ingredienser i mat, till exempel sushi (nori-bladen). Alger är även intressanta för utvinning av andra bioaktiva ämnen och/eller för att göra biogas. Ett projekt med odling av brunalger har nyligen inletts i Bohusläns kustvatten (Seafarm, 2013).

I Sverige har blåmusslor odlats kommersiellt sedan 1970-talet och produktionen ligger stabilt på cirka 1 500-2 000 ton per år. I Bohuslän odlas ostron i liten volym, där finns ett kommersiellt kläckeri som producerar ostronyngel för utsättning i havet. Försök görs också med insamling av ostronyngel för vidare odling. Det finns mycket goda förutsättningar för ostronodling i Bohuslän med goda exportmöjligheter bland annat till Frankrike som har haft en kraftigt sviktande ostronproduktion under flera år.

Det positiva med odling av filtrerande musslor, ostron och alger är att odlingen har miljöförbättrande effekter på havsmiljön som är belastad av utsläpp av kväve och fosfor från verksamheter på land.
Teknik för kläckning och odling av havskräfta utvecklas för närvarande av forskare i Västsverige. Metoder för att odla hummer finns ibland annat Norge, men arten odlas för närvarande inte i Sverige.

Läs mer

> Ny handbok för odling av havskräfta (Nephrops)
> Mer om försöken att samla in ostronlarver
> Ostrea AB – Sveriges första ostronkläckeri
> Strategier för Skandinavisk ostronodling 
> Seafarm – projekt för odling av brunalger