Göteborgs universitet
Bild
Fyra bilder med forskare som presenterar sina ämnen, publik och posterutställning.

Därför samlade Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet landets entreprenörer, forskare och myndighetspersoner till den första nationella konferensen om vattenbruk den 8-9 oktober, 2009. Konferensen la grunden för en bred nationell enighet och hade som mål att leda till nya initiativ, ökade kontakter och tätare samverkan mellan företag och forskare.

Det långsiktiga målet är att den nationella vattenbrukskonferensen ska bli en årligt återkommande mötesplats och forum för företag, forskare och övriga aktörer och intressenter verksamma inom vattenbruksområdet och dess kringindustrier.

Nationell Vattenbrukskonferens 2022 - Strömstad 15-16 mars

Nationell Vattenbrukskonferens 2020 - Åhus 10-11 mars

Nationell vattenbrukskonferens 2018 - Sundsvall 13-14 mars

Nationell vattenbrukskonferens 2016 - Nösund, Orust 17-18 mars

Nationell vattenbrukskonferens 2014 - Simrishamn 28-29 januari

Nationell vattenbrukskonferens 2012 - Uppsala 25-26 januari

Nationell vattenbrukskonferens 2011 - Göteborg 15 februari

Nationell vattenbrukskonferens 2010 - Östersund 22-24 september

Nationell vattenbrukskonferens 2009 - Lysekil 8-9 oktober