Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

20. Kan man inte odla fisk som äter växter istället för fiskhaltigt foder?

Odling av växtätande arter, eller snarare all-ätande arter, som karpfiskar förekommer i många östeuropeiska länder. Här är sådan fisk vanlig på matsedeln. I Sverige har vi ingen tradition av att äta dessa arter, de allra flesta av våra mest populära matfiskar är istället rovfiskar som olika laxfiskar, torskfiskar, sillfiskar och plattfiskar, samt insjöfiskar som gädda och gös.

Allätande fiskar som pangasius och tilapia växer relativt långsamt i odling om de inte matas med protein- och fettrikt foder, liknande det fiskfoder som finns för rovfisk. De flesta av dessa arter är dessutom varmvattenlevande vilket ställer krav på energitillförsel för uppvärmning av vattnet i odlingen. Möjligheten att använda billig, industriell spillvärme för sådan odling diskuteras.

Odling av främmande arter medför också risker om de rymmer ur odlingen eftersom de kan bära med sig smittämnen.

Ett skifte från fiskätande- till växt- och/eller allätande fiskar betyder att man minskar ”foderutmaningen”, men samtidigt ökar ”energiutmaningen”. Odling av främmande arter medför också risker om de rymmer ur odlingen eftersom de kan bära med sig smittämnen och parasiter som kan angripa inhemska arter. Efterfrågan, lönsamhet samt etiska och biologiska avvägningar avgör framtiden för odling av dessa arter.