Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

13. Är det mycket sjukdomar i svenska fiskodlingar?

Nej, sjukdom drabbar sällan fiskodlingar i Sverige.

Men om en odling drabbas av sjukdom kan dock utbrottet bli kraftigt och smittan kan få snabb spridning. Ibland kan hela odlingar behöva slaktas ut för att få bukt med sjukdomen. Generellt har Sverige, i likhet med våra grannländer, god hälsa i fiskodlingarna. Vi har också en stor öppenhet i frågor om fiskhälsa. Som odlare är du exempelvis skyldig att anmäla allvarliga sjukdomar i odlingen.

Organisationen Fiskhälsan hade näringens och statens uppdrag att sköta den odlade fiskens förebyggande hälsovård genom både obligatorisk och frivillig fiskhälsokontroll. Förekomst av allvarligare smittor i svenska odlingar redovisades bland annat på Fiskhälsans webbplats. För att inte äventyra hälsoläget i Sverige krävs tillstånd för att importera vattenbruksdjur till Sverige. Normalt krävs även tillstånd för att flytta djur mellan vattendrag och odlingar.

Användningen av antibiotika i nordiska fiskodlingar är låg och förebyggande antibiotikabehandling förekommer idag inte. Bakom den minskade antibiotikaanvändningen ligger en omfattande satsning på att vaccinera fisk mot de vanligaste bakterie- och virussjukdomarna.

Den parasit som ställer till problem i norska laxodlingar – laxlusen – finns inte i svenska vatten.