Göteborgs universitet
Bild
En grupp av människor sitter i ring och samtalar.
Foto: Jonathan Roques

Fortbildningskurser inom vattenbruk

Här kan du ta del av de skräddarsydda fortbildningskurser om vattenbruk för vattenbrukare, näringslivsutvecklare, myndigheter och den intresserade allmänheten som SWEMARC drivit och/eller varit delaktiga i. Följ inspelade föreläsningar och övningar och få litteraturtips inom många olika vattenbruksrelaterade ämnen.

Kurser för företagare och myndigheter

Även om vissa av kurserna redan har genomförts finns material och mer information om kurserna på nedan länkar.

Fiskhälsa, förebyggande hälsoarbete och fiskvälfärd (21-23 november, 2023)

 • Syftet med kursen är att erbjuda kompetensutveckling inom områdena förebyggande fiskhälsa, fiskvälfärd, biosäkerhet (inkl. import), fiskhälsa och smittskydd. Vidare bidrar kursen till att främja samverkan och dialog mellan entreprenörer och odlare – de som praktiskt arbetar med fisken i odling – forskare och myndigheter.
   

Vattenbrukets miljöpåverkan och miljönyttor (28-30 mars, 2023)

 • Kursen kommer att fokusera på vattenbrukets miljöpåverkan och miljönytta. Du kommer också att få grundläggande kunskap om olika arter som odlas och tekniker som används inom svenskt vattenbruk idag, samt de som väntas användas inom en nära framtid. En viktig utgångspunkt för föreläsningar, diskussioner och gruppövningar under kursen kommer att vara miljöpåverkan och miljönytta och olika beräkningsmodeller för miljöpåverkan av vattenbruk.

Nå ut med din produkt! Ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom förädling, produktutveckling och marknadsföring av vattenbruksprodukter
Inställd.

 • Syftet med kursen är att inspirera, entusiasmera och höja kompetensen hos vattenbrukare inom områdena förädling, produktutveckling och marknadsföring för att ge ökad konkurrenskraft och lönsamhet inom vattenbruk samt förutsättningar för att skapa större och mer diversifierad efterfrågan på vattenbruksprodukter.

Tillståndsprövning och miljöfrågor

 • Syftet med kursen var att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system.

Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

 • Syftet med kursen var att med utgångspunkt i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus.

En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv

 • Syftet med kursen var att ge en översikt och fördjupad kunskap om system och arter för svenskt vattenbruk

Distansutbildning för näringslivsutvecklare

 • Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, vad man kan tänka på vid nyetablering av vattenbruk, olika finansieringslösningar, lagstiftning och vad en entreprenör bör tänka på vid uppstart av vattenbruksverksamhet.

Distansutbildning för vattenbruksentreprenörer

 • Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, beskrivning av innovationssystemet, hur man jobbar med affärsmodell och marknad, marknadsföring och varumärkesbyggnad, finansieringslösningar och personalrekrytering.

YH Fisk- och skaldjursodling på distans 210 poäng

 • Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med aquakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och aquaponi) samt till viss del kassodling. Det innefattar hela produktionsledet.