Göteborgs universitet
Bild
En grupp av människor sitter i ring och samtalar.
Foto: Jonathan Roques

Fortbildningskurser inom vattenbruk

Här kan du ta del av de skräddarsydda fortbildningskurser om vattenbruk för vattenbrukare, näringslivsutvecklare, myndigheter och den intresserade allmänheten som SWEMARC drivit och/eller varit delaktiga i. Följ inspelade föreläsningar och övningar och få litteraturtips inom många olika vattenbruksrelaterade ämnen.

Kurser för företagare och myndigheter

Även om vissa av kurserna redan har genomförts finns material och mer information om kurserna på nedan länkar.

Nå ut med din produkt! Ökad konkurrenskraft och lönsamhet genom förädling, produktutveckling och marknadsföring av vattenbruksprodukter
Obs! Sista dag för anmälan är 19 oktober, 2021.

  • Syftet med kursen är att inspirera, entusiasmera och höja kompetensen hos vattenbrukare inom områdena förädling, produktutveckling och marknadsföring för att ge ökad konkurrenskraft och lönsamhet inom vattenbruk samt förutsättningar för att skapa större och mer diversifierad efterfrågan på vattenbruksprodukter.

Tillståndsprövning och miljöfrågor

  • Syftet med kursen var att ge en fördjupad kunskap kring tillstånd och miljöfrågor för fiskodling i olika system.

Djurvälfärd med utgångspunkt från branschriktlinjerna i Odlad med omtanke

  • Syftet med kursen var att med utgångspunkt i Odlad med omtankes nya branschriktlinjer ha djurvälfärd som fokus.

En översikt över odlingssystem och odlingsarter i Sverige – framtidsperspektiv

  • Syftet med kursen var att ge en översikt och fördjupad kunskap om system och arter för svenskt vattenbruk

Distansutbildning för näringslivsutvecklare

  • Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, vad man kan tänka på vid nyetablering av vattenbruk, olika finansieringslösningar, lagstiftning och vad en entreprenör bör tänka på vid uppstart av vattenbruksverksamhet.

Distansutbildning för vattenbruksentreprenörer

  • Utbildningen innehåller introduktion till svenskt vattenbruk, beskrivning av innovationssystemet, hur man jobbar med affärsmodell och marknad, marknadsföring och varumärkesbyggnad, finansieringslösningar och personalrekrytering.

YH Fisk- och skaldjursodling på distans 210 poäng

  • Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med aquakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och aquaponi) samt till viss del kassodling. Det innefattar hela produktionsledet.