Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

14. Är odlade fiskar stressade?

Sveriges förhållandevis stränga djurskyddslagar gäller även för fisk. Här regleras både storlek på odlingskärl och hur mycket fisk som får hållas i varje kärl liksom i odlingen totalt. Det ligger i odlarnas intresse att fisken mår så bra som möjligt. En stressad fisk är ingen bra fisk i odling, den växer dåligt och blir lättare sjuk.

Det går dock inte att komma ifrån att en odlingsmiljö skiljer sig från den vilda miljön och att den kan upplevas som stressande för fisken. Inom både forskningen och näringen pågår därför ett ständigt arbete för att förbättra odlingsmiljön så att den skapar så lite stress som möjligt. Det pågår till exempel tester med olika bottenmaterial och andra strukturer för att ge fiskarna en mer stimulerande och naturlig miljö.

Det är viktigt att komma ihåg att kraven på bästa möjliga odlingsmiljö skiljer sig mellan arter men också mellan olika livsstadier hos samma art. De flesta laxfiskar, som regnbåge och röding, trivs bra när det är relativt många individer tillsammans. För få individer kan tvärtom leda till stress. Även havskatt trivs i odling i relativt hög täthet. Vissa arter trivs i grunda system, med kanske bara 30 cm vattendjup. Hit hör plattfiskarna och havskatten. Andra arter trivs bättre med djupare vatten.

Generellt är en bra vattenkvalitet med syrerikt vatten A och O för fiskens välmående. Om odlaren tillgodoser detta kan de flesta fiskarter må bra också i högre tätheter. Chansen att växa till sig i odling är större än i det vilda. Att få god och näringsriktig mat serverad hela tiden ör att den odlade fisken kan växa fort och mycket. Den skyddade miljön i en odling, utan rovdjur och andra faror, gör också att den odlade fisken har en bättre överlevnad räknat på antal individer som överlever från en viss mängd befruktade ägg.