Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

9. Hur bidrar vattenbruket till den lokala ekonomin?

Ett hållbart vattenbruk som levererar bra produkter kan stärka den lokala ekonomin.

Bidrag kan ske i hela värdekedjan – från odlare till konsument, via ett lokalt rökeri, lokala restauranger och butiker. Vattenbruket ger då både sysselsättning och närproducerad, spårbar sjömat av hög kvalitet.

Värdeskapande åtgärder från odlarens sida, som omtanke om miljön, upplevelser kring produkten, service etc, kan vara enklare att få genomslag för på en lokal marknad. För ekonomisk bärkraft i odlingen är det viktigt att satsa på efterfrågade och lönsamma arter samt att utveckla system som inte medför för höga produktionskostnader. Många små odlare vittnar om att förädling är ett måste för lönsamhet.

Det finns flera exempel på att få mellanhänder och ett lokalt varumärke kan ge ett mervärde. Småskalighet har sina utmaningar, men duktiga entreprenörer saknas inte. Företaget Kvalitetskräftan i Fjällbacka, Tiraholms Fisk i Halland eller Sjöarps gård i Småland är exempel på mindre företag som har lyckats med småskalig odling och förädling av fisk och skaldjur. Tiraholm kombinerar också förädling av odlad fisk med förädling av vildfångad fisk ur sjön Bolmen i hemtrakten.

Inom jordbruket knyts i många fall allt tätare band med besöksnäringen via gårdsförsäljning och utveckling av lokala och regionala varumärken. Det är en relativt outnyttjad potential när det gäller svenskt vattenbruk och fiske. Vattenbruk i kombination med upplevelseturism som hummersafari eller ostronplockning förekommer dock både i Sverige och i grannländerna.

> Tiraholms fisk
> Sjöarps Rökeri
> Orust Shellfish
> Everts sjöbod