Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Här har vi samlat vattenbrukets intresseorganisationer och offentliga aktörer.
Foto: Erika Sundell
Länkstig

Vattenbrukets intresseorganisationer och offentliga aktörer

Här ger vi exempel på organisationer och nätverk, som arbetar för att främja en hållbar utveckling av vattenbruket. Det finns ett antal offentliga aktörer, som är involverade i vattenbruk både statliga/regional och icke-statliga. Förutom dessa, så har också de kommunala aktörerna stor betydelse, speciellt gällande tillstånd, miljöfrågor, kustzonsplanering och främjande av vattenbruk.

Vattenbrukets intresseorganisationer

Fiskekommunerna
Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner och regionen Västra Götaland samarbetar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskeindustri. Fiskekommunerna samverkar med olika intressenter inom fiskeindustrin och bygger kunskap och påverkar processer och ramar som är relevanta för havsmiljön, kommersiellt fiske och vattenbruk. Nätverket består av lokala politiker och företagsrådgivare och bör vara en positiv kraft till stöd för nya och befintliga företag inom fiske och vattenbruk.

http://www.fiskekommunerna.nu

Nordic Network on Aquaculture Recirculating Systems
Nätverkets mål är att koordinera och stärka forskning och utveckling av återcirkulerande vattenbrukssystem i de nordiska länderna. Nätverket finansieras av det nordiska ministerrådet.
www.nordicras.net

 

Samförvaltning norra Bohuslän
En fiskarförening som deltar i lokal samhantering av räk-och hummerfiske i norra Bohuslän (Strömstads och Tanums kommuner). Inom initiativet finns lokal kompetens (fiskare, forskare och kommunala tjänstemän), samt tjänstemän från länsstyrelsen och HaV.
www.samforvaltningnorrabohuslan.se

 

Skaldjursodlarnas producentorganisation
Föreningen organiserar ostron-och musselodlare, samt fiskare för att främja ekonomiska intressen. Detta gör de genom att företräda medlemmarna i myndighetsfrågor, exempelvis frågor som gäller samordning och utveckling av toxinkontroll, tillståndsgivning etc.

Vattenbrukets offentliga aktörer: statliga/regional myndigheter

Västra Götalandsregionen arbetar nära SWEMARC inom ramen för den maritima strategin för Västra Götaland. Västra Götalandsregionen främjar vattenbrukets utveckling, bland annat genom satsningar på utvecklingsprojekt och genom ett långsiktigt engagemang i havsmiljöfrågor. Handlingsprogram för hållbara maritima näringar 2016-2019
 

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Fiskerilagstiftningen anger villkoren för att få etablera fisk-, kräft- och musselodlingar, och det är länsstyrelsen som ger tillstånd. Länsstyrelsen ger också sökande råd om lokalisering och tillstånd vid en etablering. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsyn och kontroll av vattenbruksföretagen i länet.
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/default.aspx

 

Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet i frågor som rör jordbruks- och livsmedelspolicyer och ansvarar för jordbruks- och trädgårdsektorn, samt fiske och vattenbruk.
www.jordbruksverket.se

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
HaV ansvarar för att hantera och genomföra miljöpolicyer i frågor som rör bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, floder och hav. Detta inbegriper hållbar förvaltning av fiskeresurserna och vattenbruket.
www.havochvatten.se

 

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket har till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
www.livsmedelsverket.se

 

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Statens veterinärmedicinska anstalt strävar efter god hälsa hos både djur och människor, en bra miljö och hållbar livsmedelsproduktion.
www.sva.se

Vattenbrukets offentliga aktörer: Icke-statliga aktörer

Naturskyddsföreningen
Deras uppdrag är att påverka beslutsfattare om hållbara miljöfrågor, inklusive fiske och vattenbruk.

www.naturskyddsforeningen.se


Världsnaturfonden
www.worldwildlife.org