Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

4. Måste vi odla fisk och skaldjur - räcker det inte med fisket?

Ska världens befolkning kunna fortsätta att äta fisk som idag krävs att den vildfångade fisken i högre utsträckning kompletteras med odlad.

Merparten av den fisk vi svenskar äter är importerad och den fisken är till stor del odlad. Hit hör odlad lax från Norge, men också vitfisk från Asien, som till exempel Pangasius från Vietnam.

Bakgrunden till ökat behov av odlad fisk är att många vilda fiskbestånd är hårt utnyttjade. Enligt FN:s organ för jordbruk och mat, FAO, har 24 procent av världens fiskbestånd fiskats för hårt och 52 procent är på gränsen till utrotning. Odling av fisk är därmed inte bara ett sätt att öka tillgången på fisk, utan också ett sätt att minska trycket på hotade bestånd och värna ekosystemen i havet. Internationell statistik visar att medan fisket efter vild fisk är stabilt eller minskar, ökar mängden odlad fisk.

Vattenbruk är ett bra komplement till fiske även i Sverige. De som kan fiske har också många av de kunskaper som behövs för att driva vattenbruk – entreprenörskap, kunskap om hur man hanterar fisken så att den blir en bra produkt samt den båtvana som krävs för att arbeta till sjöss.

Det finns ett växande intresse bland fiskare som vill kombinera yrkesfiske med odling i mindre skala. I Bohuslän har fiskare bidragit till att utveckla teknik för levandeförvaring av burfångad havskräfta. Det är ett bra exempel på hur fiske och vattenbruk kan kombineras för att få fram en bättre produkt, både ekologiskt och ekonomiskt. Havskräftorna på Nobelmiddagen 2013 var burfångade i Fjällbacka skärgård. De hade levandelagrats och var noga utvalda för bästa kvalitet.

Statistik från FAO om fiske och vattenbruk