Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

11. Innehåller odlad fisk mer miljögifter?

Nej. Den odlade fisken kan dra fördel av att halten av olika miljögifter i både foder och omgivning kan kontrolleras så att låga halter av miljöskadliga ämnen garanteras.

Inom EU finns gränsvärden för hur mycket dioxin/PCB eller kvicksilver fisken i affärerna får innehålla och dessa gäller oavsett om fisken är vildfångad eller odlad. Gränsvärdena är samma för alla medlemsstater i Europa. Sverige har dock undantag från gränsvärdena när det gäller dioxin och PCB för bland annat vildfiskad strömming, lax och öring från Östersjön, samt för viss fisk från Vänern och Vättern. Livsmedelsverket har kostråd och information om dessa fiskar för att konsumenterna ska kunna anpassa sin konsumtion av dessa fiskarter.

Livsmedelsverket om miljögifter (dioxiner) i odlad lax:

Halterna av miljögifter är relativt låga i odlad lax. För odlad lax gäller de EU-gemensamma gränsvärdena för dioxiner och PCB. Det finns metoder som kan användas för att rena fiskolja från dioxiner och PCB innan den används som foder