Göteborgs universitet
Bild
SWEMARC:s kompetens finns inom samhällsekonomi, juridik, oceanografi, biologi och design.

Forskning

Forskning om vattenbruk vid Göteborgs universitet. SWEMARC överbryggar de traditionella gränserna inom vattenbruksforskningen genom att integrera kompetens inom sociala, ekonomiska, miljömässiga och biologiska vetenskaper och använda trans- och tvärvetenskapliga forskningsmetoder i kombination med stark intradisciplinär forskning.

Utmaningar, vision, syfte och mål

Utmaningar

En av de största utmaningarna i vår tid är att hitta lösningar för en ökad matproduktion med hopp om att möta behoven hos en växande världsbefolkning, samtidigt som vi minskar det ekologiska fotavtrycket, skyddar naturresurser och ekosystem samt främjar landsbygdsutvecklingen. 

SWEMARC har som målsättning att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett hållbart sätt.

Vision

Vår vision är att utveckla och validera nya hållbara marina vattenbruksmodeller, som präglas av:
• minskat beroende av vildfångad fisk för foderproduktion
• minskade miljöeffekter
• cirkulära näringsflöden
• positiv integrering med lokalsamhällen och kustnära aktiviteter
• effektiv produktion med minskade administrativa och rättsliga hinder
• ökad kunskap och acceptans för odlad fisk och skaldjur

Syfte

Forskningen inom för SWEMARC ska leda till en miljösmart produktion av mat från havet. Samtidigt vill vi öka allmänhetens förståelse för hållbart vattenbruk och för de positiva hälso- och socio-ekonomiska effekterna av sjömatsproduktion och konsumtion.


Mål

SWEMARC:s specifika forskningsmål är att:
• Utveckla nya och multitrofa (flerarts) odlingssystem, som i största mån är baserade på cirkulära näringsflöden
• Bidra med nya resurseffektiva marina råvaror till foderutveckling och produktion
• Identifiera och analysera intressekonflikter, lagar och direktiv, som i dag hindrar etablering av vattenbruk i Sverige
• Få en bättre förståelse för konsumenters köpbeteende gällande odlad sjömat och deras kunskap om vattenbruket och dess produkter
• Främja allmänhetens kunskaper om marint vattenbruk, samt nya produkter och marknader på ett interaktivt sätt
• Förstå hur lokal och kulturell exploatering och traditionella aktiviteter hindrar etablering av ett marint vattenbruk