Göteborgs universitet
Bild
Skördning av makroalger.
Länkstig

Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser (MAR-BIO, N2MAB)

Vårt unika nordiska masterprogram integrerar aspekter inom biologi, miljö, samhällsvetenskap och juridik för hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser.

Navigate to video: Se vår film och ansök!
Video (03:27)
Se vår film och ansök!

Programmet organiseras av tre nordiska universitet:

  • Göteborgs universitet (Sverige)
  • Nord universitet (Norge)
  • Holar universitet (Island)

En obligatorisk mobilitet (30 hp) är inkluderad, vilket innebär att Du genom programmet får en fantastisk möjlighet att besöka tre länder!

Vi kommer att förbereda dig för en rad olika jobbmöjligheter—som doktorand eller inom industrin - inom området marin cirkulär ekonomi och blå tillväxt. Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter inom marina produktionssystem för livsmedel. Du kommer att bygga nätverk och möjligheter för partnerskap med akademiska institutioner, industrin, myndigheter och sjömatsbranschen och produkt- och marknadsföringsinstitut.

Programmet använder inter- och transdisciplinära metoder för interaktioner mellan vattenbruk, fiskeindustrin och produktion och nyttjande av marina bioresurser. Programmet riktar sig mot hela värdekedjan "från hav till bord", samt inkluderar utveckling och entreprenörskap.

En global utmaning
Vill du hjälpa till att lösa en stor global utmaning? Det handlar om att hitta en lösning för att öka produktionen av hälsosam mat för att tillgodose behoven hos en växande befolkning.

Är du nästa generation av yrkesverksamma som vill minska vårt globala ekologiska avtryck, skydda naturresurser och ekosystem, samt främja landsbygdsutvecklingen? Vill du ha en karriär inom hållbar marin cirkulär ekonomi?

Om svaret är ja, tycker vi att du ska söka vårt nordiska masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO!

Så här ansöker du

För att söka vårt nordiska masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, sök via ett av de tre universiteten som står bakom programmet: