Göteborgs universitet
Bild
Swemarc har sex olika forskningsområden: R A 1, R A 2, R A 3, R A 4, R A 5 och R A 6.

SWEMARC:s forskningsområden

Forskningen inom SWEMARC är organiserad i sex integrerade forskningsområden, som tillsammans bidrar till identifiering och lösningar av de viktigaste hindren för en hållbar utveckling av marint vattenbruk.

Sex integrerade forskningsområden

Begreppet ”carrying capacity” eller ”bärkraft” på olika nivåer, samt den rådande allmänna opinionen (forskningsområde 1) kommer att fungera som ett ramverk för de öppna och frågedrivna forskningsområden som karakteriserar SWEMARC.

Forskningsfokus kommer att ligga på juridiska och samhälleliga konflikter (forskningsområde 2), odlingssystem med utökade barriärer för låg eller positiv miljöpåverkan och cirkulära näringsflöden (forskningsområde 3), nya marina foderråvaror som säkerställer god hälsa och välfärd, samt kvalitet på de odlade organismerna utan att påverka vilda populationer (forskningsområde 4) och på konsumenters uppfattning av marina vattenbruksprodukter tillsammans med en utveckling av framtida produkter och marknader (forskningsområde 5).

Ett holistiskt angreppssätt på hållbar expansion av marint vattenbruk kommer att användas för att utvärdera ekologiska, ekonomiska och samhälleliga effekter av de kombinerade forskningsresultaten för att kunna presentera strategier och riktlinjer för konkreta åtgärder (forskningsområde 6).