Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

2. Vad och var odlas det i Sverige?

Ungefär 85 procent av den fisk som odlas i Sverige är regnbåge, röding kommer på andra plats.

I den marina miljön är det främst blåmusslor som odlas, år 2012 fanns nio registrerade musselodlingar i Sverige. Det finns också en ostronodling med kläckeri på Sydkoster i norra Bohuslän. Odling av insjökräftor sker i olika sötvattenssystem.

Mycket av den regnbåge och röding som produceras i Sverige exporteras dock österut, medan vi i Sverige istället importerar odlad lax från Norge.

Svensk fiskodling kan delas in odling för konsumtion (matfiskodling) och odling för utsättning (sättfiskodling för kompensation i utbyggda laxälvar samt för sportfiske). En del av sättfiskodlingen avser även produktion för leverans till matfiskodlare.

Svensk regnbåge och röding odlas i kass- och dammodlingar, främst i inlandet. Rödingen odlas huvudsakligen i norra Sverige. Även andra arter odlas eller har på försök odlats i liten skala, till exempel ål, abborre, gös, harr och öring. För de senare arterna handlar det oftast om fisk för utsättning och/eller för sportfiske.

I Sverige (2018) finns 59 aktiva odlingar  verksamma inom matfiskproduktion:

  • 28 i Norra Sverige 
  • 24 i Södra Sverige
  • 7 i Östra Sverige
Svenskt vattenbruk

Den totala produktionen av matfisk i Sverige skattas till 11 108 ton (2018) i beräknad hel färskvikt. 10 795 ton, eller 97 procent, har producerats i Norra Sveriges 28 odlingar. I Södra Sverige finns 24 stycken eller 41 procent av rikets matfiskodlingar. Dessa står för 2 procent av Sveriges totala matfiskproduktion.

Det motsvarar X procent av vad Norge producerar och ungefär xx promille av det globala vattenbruket.

SCB:s statistik över svensk fiskodling