Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Image
25 svar om fiskodling och vattenbruk
Länkstig

5. Är det lättare att odla fisk i havet jämfört med i sötvatten?

En fördel med odling i havet är att tillgången på havsvatten är stor jämfört med sötvatten.

Det kan också vara lättare att hålla en jämn vattentemperatur i en marin odling jämfört med en odling i sötvatten. Kontroll på vattentemperaturen är viktigt eftersom de flesta arter är mycket känsliga för framförallt stigande vattentemperatur. Men lösningar finns, havsbaserade odlingar med fisk kan till exempel sänkas ner till större djup om det blir för varmt i ytvattnet.

Kalla vintrar med låga temperaturer och is kan vara en utmaning för kassodlingar, främst i sötvatten. Fisken klarar de låga temperaturerna väl, men isbildning i ytan kan leda till problem med utfodring och rengöring samt påverka kassarnas hållfasthet. Genom pumpar kan man hålla vattnet i rörelse och undvika isbildning. Marina odlingar har ofta mindre problem med isbildning, men vädret och isbildning kan ändå utmana. Odlingar längre ut till havs är bättre rustade mot is, men ofta mer exponerade för vind och vågor än de som är placerade i skyddade kustområden. Odlingar kan flyttas mellan olika platser beroende på säsong. De kan tömmas på fisk och tas upp på land vintertid (säsongsodling).