Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
25 frågor och svar
Länkstig

18. Varför matas odlad fisk med fisk?

Fiskodling får ofta kritik för att den odlade fisken matas med foder som innehåller fiskmjöl och fiskolja, vilket ju innebär att fisken utfodras med fisk. Det är egentligen inte så konstigt; fisk är den naturliga födan i det vilda för de flesta av våra odlingsfiskar som lax, regnbåge, röding, piggvar och hälleflundra

Uppfödning av fisk är ett effektivt sätt att producera livsmedel. Odlad fisk behöver mycket mindre mängd mat jämfört med en vild fisk för att växa lika mycket. Det beror på att fisken i odlingen inte behöver lägga ner energi på att jaga föda som den vilda fisken behöver göra, utan får maten serverad. Överhuvudtaget är fisk, jämfört med andra köttproducerande djur, mycket bra på foderomvandling. Se exempel nedan.

Det fiskmjöl och fiskolja som används i fiskfoder tillverkas av så kallad foderfisk. Foderfisk är inte en art, utan en benämning på en rad arter som inte, eller bara delvis, är efterfrågade av oss människor som livsmedel. FIFO (Fish-in-Fish-out) är det begrepp som används för att beskriva hur mycket vildfångad fisk som behövs för att föda upp 1 kg odlad fisk. FIFO-kvoterna är beroende av många olika faktorer: hur stor andel fiskmjöl och fiskolja det finns i fodret, hur mycket protein och fett det finns i den foderfisken som används för att tillverka fiskmjölet och fiskoljan samt hur bra foderomvandlare den fisk man beskriver är. Fiskfoderföretagen redovisar idag FIFO-värden på mellan 0,99 och cirka 1,4 i ”standard-foder” för laxfiskar i odling.

Liksom för annat fiske är det viktigt att fisket efter foderfisk är uthålligt och att bestånden förvaltas så att de förblir hållbara. I en värld med ökat fisketryck och överuttag av vilda fiskbestånd är det dessutom viktigt att så mycket som möjligt av landad vildfisk går direkt till humankonsumtion.

Det finns nationella och internationella regler som ska kontrollera hur mycket foderfisk som fiskas. Andelen foderfisk av all fisk som fiskas minskar för varje år (14 procent av världsproduktion år 2010). Det ställs också krav på foderproducenterna. Norska fiskfoderföretag, som hör till de största i världen, har åtagit sig att endast använda ingredienser från kvotreglerade fisken. De måste även kunna redovisa ursprunget på all fisk som ingår i det fiskmjöl och fiskolja som används.

Fisk effektiv foderomvandlare

Förmågan att omvandla foder till muskel, som är den köttråvara som vi sedan äter förkortas FCR (Feed Conversation Ratio). FCR är inget fixt värde för alla fiskar, utan är beroende av fodrets sammansättning, fiskarten och fiskens ålder och livsstadie. En jämförelse mellan olika djurslag visar att: 100 kilo foder ger mellan 65-80 kilo laxkött medan samma mängd foder ger 20-25 kilo kyckling eller 13-17 kilo fläskkött