Göteborgs universitet

Utbildning

SWEMARC arbetar med utbildning om vattenbruk på flera nivåer och mot många olika målgrupper.

På universitetsnivå har vi ett nordiskt masterprogram i "Hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser" (MARBIO, N2MAB, 120 hp) med många valbara masterskurser inom olika ämnen, och doktorandkursen "Transdisciplinära metoder för utveckling av hållbart vattenbruk" (NBEM30, 4 hp). Vi anordnar även fysiska och web-baserade fortbildningskurser för vattenbruksnäringen, kommuner och myndigheter tillsammans med bland andra Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV), SLU Aquaculture, Matfiskodlarna, Blått Centrum Gotland, Vattenbrukscentrum Ost, Vattenbrukscentrum Norr, och Tillväxt Norra Bohuslän. Vi undervisar också på yrkesutbildningen ”Fisk och skaldjurodling” som organiseras av Lysekils högskolecentrum.