Göteborgs universitet
Bild
Forskare håller upp skyltar med myter om vattenbruk.

Nio myter om vattenbruk

Swemarc vill hjälpa till att skingra myter och reda ut missuppfattningar om fiskodling och vattenbruk. I nio filmer har vi samlat några vanliga påståenden som vi ofta hör i debatten. Svaren syftar till att ge en mer nyanserad bild av vattenbruket och tillföra ny kunskap om denna växande näringspotential.

Programserie om myter och missuppfattningar

Video (01:55)
Myt 1. Man blir sjuk av att äta blåmusslor
Video (02:49)
Myt 2. Alla fiskar i odling är stressade
Video (01:37)
Myt 3. Fiskodlingar leder till övergödning
Video (02:36)
Myt 4. Odlad fisk är en simmande grönsak
Video (01:37)
Myt 5. Det finns inte plats för odling på västkusten
Video (01:47)
Myt 6. Odlad lax är full av antibiotika
Video (01:36)
Myt 7. Odlad fisk och skaldjur innehåller mijögifter
Video (01:02)
Myt 8. Det är ingen vits att odla kräftor
Video (02:27)
Myt 9. Det går åt 3 kg vildfisk per kg odlad fisk