Göteborgs universitet
Bild
Bilder på FN:s hållbara mål med fokus på S D G 2, S D G 12, S D G 14, som relaterar till Swemarc.
Länkstig

SWEMARC och de globala hållbarhetsmålen

SWEMARC arbetar mot elva av de 17 globala hållbarhetsmålen. Men vi arbetar främst mot tre mål: Mål 2 Ingen hunger; Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion; Mål 14 Hav och marina resurser

Under construction - please come back later