Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
SWEMARC arbetar mot ett flertal av FN:s hållbara mål, som SDG2, SDG12, SDG14.
Länkstig

SWEMARC och de globala hållbarhetsmålen

SWEMARC arbetar mot elva av de 17 globala hållbarhetsmålen. Men vi arbetar främst mot tre mål: Mål 2 Ingen hunger; Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion; Mål 14 Hav och marina resurser

Under construction - please come back later