Göteborgs universitet

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC

Bild
SWEMARC
Länkstig

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC, är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum med forskning som möter dagens globala samhällsutmaningar. Vi har som målsättning att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett hållbart sätt. Läs gärna våra "25 Svar", där våra forskare ger svar på många av de frågor som de möts av när de är ute och pratar om vattenbruk runt om i Sverige.

SWEMARC finansieras delvis av: