Göteborgs universitet
Bild
Den blå näringen är framtidens näring.

Samverkan

En viktig del för SWEMARC är att samverka med aktörer genom att: implementera forskningsresultat i vattenbruksnäringen för återkoppling till vattenbrukets aktörer; sammanfatta och sprida forskningsresultat och bidra till ökad kunskap om vattenbrukets roll i samhället; samverka med aktörer inom näringslivs-utveckling, regionala och kommunala organ, samt intresseorganisationer; initiera och driva samarbetsprojekt.

Samverkan med vattenbrukets aktörer

Vattenbrukssektorn i Sverige består av en mängd olika små- eller medelstora företag, som odlar olika sorters fisk, skaldjur och alger. Vissa företag är enpersonsverksamheter, medan andra bedrivs som bisysslor ofta i kombination med turistevenemang.

Sektorn omfattas av många olika lagar, förordningar och bestämmelser. Flera olika myndigheter på kommunal, regional och riksnivå ansvarar för olika delar i detta.

Vid sidan av företag och myndigheter finns dessutom intresseorganisationer med koppling till vattenbrukssektorn.

Vid sidan av företag och myndigheter finns dessutom intresseorganisationer med koppling till vattenbrukssektorn.

Vi vill gärna komma i kontakt med fler samverkanspartners. Hör av dig till oss.