Göteborgs universitet
Bild
Medarbetare på musselföretag sorterar musslor.

Vattenbrukets näringar

Vattenbrukssektorn i Sverige består av en mängd olika små- eller medelstora företag som odlar olika sorters fisk, skaldjur och alger. Vissa företag är enpersonsverksamheter, medan andra bedrivs som bisysslor ofta i kombination med turistevenemang.