Bild
Latin

Latin

Detta ämne ges som andraämne inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Inriktningen omfattar 300-330 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Inom ämnesstudierna i latin får du en bred inblick i vårt västerländska kulturarv. Genom ett par årtusenden har latinet har fungerat som bärare av detta arv. De texter som studeras erbjuder dig därför rika möjligheter till jämförelser av människors villkor genom tiderna, men också till reflektioner kring erfarenheter som du delar med människor som levt i andra tider och på andra platser i Europa.

Inom studierna ligger fokus framförallt på antika texter eftersom dessa i hög grad påverkat senare litteratur. För att kunna relatera innehållet i texterna till deras kulturhistoriska bakgrund studerar du också den antika kulturen. Olika delkurser innehåller praktiska didaktiska inslag, såsom teorier kring språkinlärning och språkundervisning samt styrdokument för skolundervisningen i ämnet.

Studierna i latin ger dig härutöver gedigna kunskaper i både allmän och latinsk grammatik, vilken studeras ur ett kontrastivt perspektiv. Du skaffar dig härigenom goda teoretiska kunskaper både om latin och om moderna västerländska språks struktur och funktioner. Digitala verktyg och IT används i utbildningen.

Studievägledning

Vill du veta mer om ämnet kontakta Ida Lindström
Tel: 031-786 1795
E-post: studievagledning.latin@sprak.gu.se

Om utbildningen

Omfattning: 5 år
Du blir lärare i två ämnen i gymnasieskolan. Du läser 90 hp latin inom programmet.