Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Studenter utanför Pedagogens A-hus
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Ämnen och behörighetskrav, KPU

KPU-programmen skiljer sig åt både i förkunskapskrav och med vilka ämnen du kan söka. En viktig skillnad är till exempel att du, i KPU med förhöjd studietakt, utöver dina ämneskunskaper även måste ha en kandidatexamen.

Generella ämneskrav KPU

 • Minst 90 hp för examensutgång åk 7-9
 • Minst 120 hp för examensutgång gymnasieskolan
 • Du ska vanligen ha läst ämnet i progression, det vill säga kurserna ska bygga på varandra.

För KPU med förhöjd studietakt krävs dessutom en kandidatexamen, inklusive ett examensarbete i undervisningsämnet, om minst 15 hp.

Viktigt: Se respektive ämne för detaljerade krav, till exempel specifika kurser eller moment som måste ingå!

Examen

KPU leder till en ämneslärarexamen.

Vid Göteborgs universitet leder KPU till ämneslärarexamen på grundnivå.

 

Praktiska och estetiska ämnen

Ämneslärarstudent i dans dansar
Foto: Laila Östlund

Kan sökas inom KPU med förhöjd studietakt - grundskolan åk 7-9

 • Bild
 • Musik
 • Slöjd

Ämneskrav för årskurs 7-9

 • 90 hp inom ämnet bild. En individuell bedömning görs.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:

Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

 

Ämneskrav för gymnasieskolan - endast KPU ordinarie studiegång

 • 120 hp inom ämnet bild. En individuell bedömning görs.

 

FRÅGOR OM ÄMNET

Ämnesinformation
Catharina Valenta
E-post: catharina.valenta@hdk.gu.se
tel: 031 – 786 5025

Studievägledare
Lena Collin
lena.collin@hdk.gu.se

Ämneskrav för årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav för gymnasieskolan

120 hp inom ämnet dans, varav 45 hp danskunskap, där danshistoria, dansanalys, anatomi och musik ingår, och 75 hp dansgestaltning där dansteknik, gestaltning och eget skapande ingår. Exempel på genrer är klassisk balett, jazzdans, urban dans, modern och nutida dans, improvisation och komposition.

En individuell bedömning görs.

FRÅGOR OM ÄMNET

Karin Rickardsson 
karin.rickardsson@hsm.gu.se

Ämneskrav för årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav för gymnasieskolan

120 hp inom ämnet design. Avlagd konstnärlig kandidatexamen i Design, 180 hp, ger behörighet motsvarande 120 hp inom ämnet design. En individuell bedömning görs.

FRÅGOR OM ÄMNET

Kalle Klockars
kalle.klockars@hdk.gu.se

Ämneskrav för årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav för gymnasieskolan

120 hp inom ämnet film- och tv-produktion. Om studierna bedrivits vid Göteborgs universitet ger avslutade kurser om 120 hp inom det konstnärliga området film, av vilka kurserna inom Konstnärligt kandidatprogram i Films tre inledande terminer (90 hp), eller motsvarande, måste ingå. En individuell bedömning görs. Om studierna bedrivits vid annat lärosäte görs en motsvarandebedömning.

FRÅGOR OM ÄMNET

Linda Sternö
linda.sterno@gu.se

 

Ämneskrav för årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav för gymnasieskolan

120 hp inom ämnet fotografisk bild. Om studierna bedrivits vid Göteborgs universitet ger avslutade kurser om 120 hp inom Konstnärligt kandidatprogram i Fotografi behörighet motsvarande 120 hp inom ämnet fotografisk bild. Kursen FOG233 Arbetslivsorientering, 7,5 hp, måste ingå bland studierna. En individuell bedömning görs. Om studierna bedrivits vid annat lärosäte görs en motsvarandebedömning.

FRÅGOR OM ÄMNET

Lars Lindkvist
lasse.lindqvist@akademinvaland.gu.se

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/larslindkvist

 

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet hem-och konsumentkunskap eller motsvarande. En individuell bedömning görs.

Ämneskrav gymnasieskolan

Ämnet finns inte i gymnasieskolan.

FRÅGOR OM ÄMNET

Anne-Lee Lööf
Tel. 031-786 4201
stvl.iki@ped.gu.se

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet idrott och hälsa. En individuell bedömning görs.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet idrott och hälsa. En individuell bedömning görs.

FRÅGOR OM ÄMNET

Anne-Lee Lööf
Tel. 031-786 4232
stvl.iki@ped.gu.se

Ämneskrav för årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav för gymnasieskolan

120 hp inom ämnet ljudproduktion. Om studierna bedrivits vid Göteborgs universitet ger avslutade studier om 157,5 hp inom följande områden inom Konstnärligt kandidatprogram i Musik- och ljudproduktion: Musik- och ljudproduktion, 37,5 hp, Produktions- och projektkunskap, 30 hp, Analoga och digitala verktyg, 30 hp, Kommunikationskunskap, 15 hp, Personlig profil, 30 hp, samt självständigt arbete 15 hp, behörighet motsvarande 120 hp inom ämnet ljudproduktion.

En individuell bedömning görs. Om studierna bedrivits vid annat lärosäte görs en motsvarandebedömning.

FRÅGOR OM ÄMNET

Erik Jonasson
erik.jonasson@konst.gu.se

ÄMNESKRAV MUSIK ÅK 7-9 - KPU förhöjd studietakt

För att bli behörig till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) mot grundskola med förhöjd studietakt krävs grundläggande behörighet samt 90 hp i musik.

Värdering av din tidigare utbildning och behov av komplettering

En avslutad kandidatutbildning, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp i musik, värderas till 60 hp.

Om kandidatutbildningen är i en musikerutbildning där instrument och ensemble ej ingår, (till exempel musik- och ljudproduktion), så bör en individuell bedömning göras.

En kandidatutbildning kan kompletteras med 30 hp breddat kunnande mot skolämnet musik genom:

 • fristående kurser med relevans för skolämnet musik
 • delar av en musiklärarutbildning – de kurser som innehåller ämnesstudier i musik
 • andra kurser på högskolenivå som har relevans för skolämnet musik

Konstnärlig masterutbildning valideras inte för KPU mot grundskolan.

På Högskolan för scen och musik erbjuder vi kurser på 7,5 hp för komplettering av din kandidatutbildning. Kursutbudet varierar från termin till termin.

Lista relevant kunnande i skolämnet musik mot grundskola:

 • Sång, kör, röstvård
 • Ensembleledning, ensembledidaktik
 • Ackompanjemang, bruksensemble (trummor, bas, gitarr, piano)
 • Musikteori i skolämnet musik
 • Gehörsmusicerande
 • Musikskapande och musikalisk gestaltning
 • Musikproduktion i skolan
 • Musikpedagogik
 • Musikvetenskap/musikhistoria/musiksociologi

ÄMNESKRAV MUSIK ÅK 7-9 - KPU ordinarie studiegång (3 terminer)

För att bli behörig till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ordinarie studiegång mot grundskola, krävs grundläggande behörighet samt 90 hp i musik.

Värdering av din tidigare utbildning och behov av komplettering

En kandidatutbildning i musik värderas till 60 hp. Kandidatutbildningen behöver inte vara avslutad och självständigt arbete behöver inte ingå. Om kandidatutbildningen är i en musikerutbildning där instrument och ensemble ej ingår (till exempel musik- och ljudproduktion), eller om du har en utbildning från utlandet, så bör en individuell bedömning göras.

En kandidatutbildning kan kompletteras med 30 hp breddat kunnande mot skolämnet musik genom:

 • fristående kurser med relevans för skolämnet musik
 • delar av en musiklärarutbildning – de kurser som innehåller ämnesstudier i musik
 • andra kurser på högskolenivå som har relevans för skolämnet musik

Om du bara har fristående kurser som utbildning sedan tidigare, så kräver det en individuell bedömning.

Konstnärlig masterutbildning valideras inte för KPU mot grundskolan.

På Högskolan för scen och musik erbjuder vi kurser på 7,5 hp för komplettering av din kandidatutbildning. Kursutbudet varierar från termin till termin.

Lista relevant kunnande i skolämnet musik mot grundskola:

 • Sång, kör, röstvård
 • Ensembleledning, ensembledidaktik
 • Ackompanjemang, bruksensemble (trummor, bas, gitarr, piano)
 • Musikteori i skolämnet musik
 • Gehörsmusicerande
 • Musikskapande och musikalisk gestaltning
 • Musikproduktion i skolan
 • Musikpedagogik
 • Musikvetenskap/musikhistoria/musiksociologi

ÄMNESKRAV MUSIK GYMNASIESKOLAN - KPU ordinarie studiegång (3 terminer)

För att bli behörig till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ordinarie studiegång mot gymnasium, krävs grundläggande behörighet samt 120 hp i musik.

Värdering av din tidigare utbildning och behov av komplettering

En kandidatutbildning i musik värderas till 75 hp. Kandidatutbildningen behöver inte vara avslutad och självständigt arbete behöver inte ingå. Om kandidatutbildningen är i en musikerutbildning där instrument och ensemble ej ingår (till exempel musik- och ljudproduktion), eller om du har en utbildning från utlandet, så bör en individuell bedömning göras.

En kandidatutbildning kan kompletteras med 45 hp breddat kunnande mot skolämnet musik genom:

 • fristående kurser med relevans för skolämnet musik
 • fristående kurser i konstnärliga ämnen med relevans mot gymnasiet, se ”Lista kunnande gymnasiet” (valideras till max 15 hp)
 • delar av en musiklärarutbildning – de kurser som innehåller ämnesstudier i musik
 • andra kurser på högskolenivå som har relevans för skolämnet musik
 • konstnärlig masterutbildning valideras med 15 hp

Om den sökande bara har fristående kurser som utbildning sedan tidigare, så kräver det en individuell bedömning.

På Högskolan för scen och musik erbjuder vi kurser på 7,5 hp för komplettering av din kandidatutbildning. Kursutbudet varierar från termin till termin.

Lista relevant kunnande i skolämnet musik mot gymnasiet:

 • Instrumentaldidaktik
 • Vokalmetodik
 • Ensembleledning fördjupning
 • Musikteori fördjupning
 • Komposition fördjupning
 • Musikproduktion fördjupning
 • Musikdramatik/musikalisk kommunikation
 • Musikpedagogik fördjupning
 • Självständigt arbete

FRÅGOR OM ÄMNET MUSIK

För mer information kontakta Högskolan för scen och musik 

Kontaktadress: kpu@hsm.gu.se

Ämnesbehörighet årskurs 7-9

90 hp inom ämnet slöjd, i vilket studier i både textilslöjd och trä- och metallslöjd ska ingå. En individuell bedömning görs.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

Ämnesbehörighet gymnasieskolan

Ämnet finns inte i gymnasieskolan.

FRÅGOR OM ÄMNET

Ämnesinformation
Christina Campopiano
E-post: titti.campopiano@hdk.gu.se

Studievägledare
Lena Collin
lena.collin@hdk.gu.se

 

Ämnesbehörighet årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan

Ämnesbehörighet gymnasieskolan

120 hp inom ämnet teater, varav 75 hp inom scenframställning (skådespelarens arbete) samt projekt- och föreställningsarbete, 15 hp inom scenteknik (scenografi, ljus- och ljudteknik, kostym, mask) och 30 hp inom teaterkunskap (teaterhistoria, drama- och föreställningsanalys, kunskapsbildning i teater, forskning inom skolämnet teater samt konstnärlig forskning).

En individuell bedömning görs.

FRÅGOR OM ÄMNET

Pernilla Ahlstrand
pernilla.ahlstrand@hsm.gu.se

Ämnen som enbart finns i grundskolan

 • Hem- och konsumentkunskap
 • Slöjd

Ämnen som enbart finns på gymnasiet

 • Dans*
 • Design
 • Film- och tv-produktion
 • Fotografisk bild
 • Ljudproduktion
 • Teater*

Design, film- och tv-produktion, fotografisk bild, ljudproduktion kan enbart  ingå i ämneslärarexamen via KPU, ej via Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Ämnena är nya inom KPU från och med antagningen till VT21.

*Dans och teater ges ej inom KPU VT22, utan enbart inom Ämneslärarprogrammet start HT.

Två ämneslärarstudenter i slöjd färgar garn
Foto: Laila Östlund

Filosofi, historia och religion

Studenter i historia på museet
Foto: Laila Östlund

Ämneskrav årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet filosofi.

Studier inom både praktisk och teoretisk filosofi krävs. Minst 30 hp av praktisk respektive teoretisk filosofi krävs.

FRÅGOR OM ÄMNET

Peter Johnsen
Tel: 031-786 52 13
E-post: peter.johnsen@gu.se

Ämneskrav årskurs 7-9

Grundkurs i historia/ekonomisk historia, 30 hp, fortsättningskurs i historia/ekonomisk historia, 30 hp, och fördjupningskurs i historia/ekonomisk historia, 30 hp.

Ämneskrav gymnasieskolan

Grundkurs i historia/ekonomisk historia, 30 hp, fortsättningskurs i historia/ekonomisk historia, 30 hp, och fördjupningskurs i historia/ekonomisk historia, 30 hp, eller motsvarande kurser, samt ytterligare 30 hp i valfria kurser inom historia/ekonomisk historia på grund- eller avancerad nivå.

 

FRÅGOR OM ÄMNET

Martin Öhman, studievägledare
E-post: svl@history.gu.se

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet religionsvetenskap och teologi med progression och innehållslig bredd. Studierna ska innefatta religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, samt tros-och livsåskådningsvetenskap alternativt kristendomens historia.

En individuell bedömning görs. Bibelvetenskap med språklig inriktning ger inte behörighet.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet religionsvetenskap och teologi med progression och innehållslig bredd. Studierna ska innefatta religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, samt tros- och livsåskådningsvetenskap alternativt kristendomens historia.

En individuell bedömning görs. Bibelvetenskap med språklig inriktning ger inte behörighet.

 

INFORMATION OM ÄMNET

Maria Janmark
Tel: 031-786 6506
E-post: studiev.larare@lir.gu.se

Ämnen som enbart finns på gymnasiet

 • Filosofi

Naturvetenskapliga ämnen

Student i ämnet teknik
Foto: Laila Östlund

Kan sökas inom KPU med förhöjd studietakt

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik
 • Teknik

Ämneskrav för årskurs 7-9
90 hp inom ämnet biologi varav baskurser omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, och minst 15 hp fördjupningskurser.

Ämneskrav för gymnasiet
120 hp inom ämnet biologi varav baskurser omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, och minst 30 hp fördjupningskurser.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Petra Knutsson, tel: 031-786 4949 eller
Karin Karlsson, tel: 031-786 9852
E-post: studievagledare@biology.gu.se

Läs mer om ämnet biologi

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet fysik. En individuell bedömning görs.

Ämneskrav Gymnasieskolan

120 hp inom ämnet fysik. En individuell bedömning görs

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Johanna Giske
031-786 91 43
johanna.giske@physics.gu.se

Läs mer om ämnet fysik

 

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet geografi. Studier i kulturgeografi och naturgeografi ska ingå i samma omfattning.

Ämneskrav Gymnasieskolan

120 hp inom ämnet geografi. Studier i kulturgeografi och naturgeografi ska ingå i samma omfattning.

INFORMATION OM ÄMNET

Emily Whitehurst Zack
Tel: 031-786 2838
E-post: svl@gvc.gu.se

Läs mer om ämnet geografi

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet kemi, varav minst 7,5 hp vardera inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi och biokemi.

Resten av ämnet ska innehålla kurser som bygger på varandra, dvs. med fördjupning i ämnet.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet kemi, varav minst 7,5 hp vardera inom oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi och biokemi.

Resten av ämnet ska innehålla kurser som bygger på varandra, dvs. med fördjupning i ämnet.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Per Martin Björemark
Tel. 031-786 9013
E:post: svlkemi@cmb.gu.se

Läs mer om ämnet kemi

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet matematik, varav minst 7,5 hp envariabelanalys, 7,5 hp flervariabelanalys, 7,5 hp linjär algebra, 7,5 hp i antingen diskret matematik, algebra eller kombinatorik, 7,5 hp i antingen sannolikhetsteori eller matematisk statistik, 7,5 hp tillämpad matematik samt 15 hp fortsättnings- eller fördjupningskurser i matematik.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet matematik, varav minst 7,5 hp envariabelanalys, 7,5 hp flervariabelanalys, 7,5 hp linjär algebra, 7,5 hp i antingen diskret matematik, algebra eller kombinatorik, 7,5 hp i antingen sannolikhetsteori eller matematisk statistik, 7,5 hp tillämpad matematik samt 15 hp fortsättnings- eller fördjupningskurser i matematik.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Sonja Göc
Tel: 031-772 3505
E-post: svl.math@gu.se

Läs mer om ämnet matematik

Ämneskrav årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet naturkunskap alternativt 60 hp biologi, 30 hp kemi och 30 hp fysik, miljövetenskap eller geovetenskap (1–30 hp).

INFORMATION OM ÄMNET

Per Martin Björemark
Tel. 031-786 9013
E:post: svlkemi@cmb.gu.se

Ämnesbehörighet årskurs 7-9

90 hp inom ämnet teknik. En individuell bedömning görs.

Ämnesbehörighet gymnasieskolan

120 hp inom ämnet teknik. En individuell bedömning görs.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Johanna Giske
031-786 91 43
johanna.giske@physics.gu.se

 

Ämne som enbart finns på gymnasiet

 • Naturkunskap

Har du en naturvetenskaplig kandidatexamen?

Samhällsvetenskapliga ämnen

Studenter i sociologi
Foto: Laila Östlund

Ämneskrav årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet.

Studier i marknadsföring, redovisning inklusive budgetering och kalkylering samt organisation och ledarskap ska ingå i ämnet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Anna Karin Hasselblad
anna.karin.hasselblad@handels.gu.se
031-786 1514

 

 

Ämneskrav  årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom juridik/rättsvetenskap eller svensk juristexamen. Studierna ska innehålla kurser i svensk civilrätt, svensk offentlig rätt samt Europa-rätt med EU-rätt.

En individuell bedömning görs.

Vid Göteborgs universitet ges inte fristående kurser i juridik motsvarande behörighetskravet.

FRÅGOR OM ÄMNET

studievagledning@law.gu.se

Lena Björk          
Telefon: 031-786 1540

Cecilia Flodén
Telefon: 031-786 1534

Läs mer om ämnet juridik på juridiska institutionen

Ämneskrav årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet pedagogik.Nedan följer exempel på kurser som ger behörighet: Pedagogikens grunder, 30 hp, Pedagogisk psykologi, 15 hp, Pedagogiska ledarskap, 15 hp, Interaktion, kommunikation och lärande, 7,5 hp, Att planera, genomföra och utvärdera verksamhet, 7,5 hp, Pedagogisk bedömning, 7,5 hp, Demokrati och medborgarskap 7,5 hp, Vetenskapsteori och metod, 15 hp, och Examensarbete, 15 hp, eller motsvarande kunskaper.

FRÅGOR OM ÄMNET

Helen Ziser
helen.ziser@gu.se
031-786 2049

Ämneskrav årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav gymnasieskolan, 120 hp

FRÅGOR OM ÄMNET

Marie Lomberg
031-786 5544
marie.lomberg@psy.gu.se

Läs mer om ämnet psykologi på psykologiska institutionen

Ämnesbehörighet årskurs 7-9

90 hp inom ämnet samhällskunskap eller 60 hp inom statsvetenskap, national-ekonomi eller sociologi. De två ämnen som inte omfattar 60 hp läses vardera i en omfattning av 30 hp.

Ämnesbehörighet gymnasieskolan

120 hp inom ämnet samhällskunskap eller 60 hp inom statsvetenskap, nationalekonomi eller sociologi. De två ämnen som inte omfattar 60 hp läses vardera i en omfattning av 30 hp. Därutöver krävs 30 hp inom inter-nationella relationer, kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap.

FRÅGOR OM ÄMNET

Eva Nilsson
E-post: studentcounselling@pol.gu.se
Tel:031-786 11 89

Ämneskrav årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp i sociologi eller motsvarande, varav 60 hp i sociologi och 60 hp i sociologi och/eller sociologiska delområden. Sökande rekommenderas att ha fullgjort sociologi 1-90 hp.

FRÅGOR OM ÄMNET

Victoria Holm
031-786 4796
viktoria.holm@socav.gu.se

Läs mer om ämnet sociologi på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ämnen som enbart finns på gymnasiet

 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi

Ämnena kan enbart ingå i ämneslärarexamen via KPU, ej via Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Språk

Studenter på föreläsning i engelska på Humanisten
Foto: Laila Östlund

Kan sökas inom KPU med förhöjd studietakt

 • Franska
 • Spanska
 • Tyska

Ämneskrav för årskurs 7-9

90 hp inom ämnet engelska.

Kurserna ska innefatta både språk- och litteratur-studier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet.

Ämneskrav för gymnasieskolan

120 hp inom ämnet engelska.

Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Ida Lindström, studievägledare,
För närvarande endast kontakt via e-post
E-post: studievagledning.engelska@sprak.gu.se
Telefon: 031-786 1795

Läs mer om ämnet engelska

Ämneskrav årskurs 7-9

90 hp inom ämnet franska.

Studierna ska innehålla både litteraturstudier och språkstudier. Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt universitet.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet franska.

Studierna ska innehålla både litteraturstudier och språkstudier. Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt universitet.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

FRÅGOR OM ÄMNET

Ann-Christin Undeby
Studievägledare
Telefon: 031-786 1808
E-post: studievagledning.franska@sprak.gu.se

Ämneskrav årskurs 7-9

Ämnet finns inte i grundskolan.

Ämneskrav gymnaiseskolan

120 hp inom ämnet latin. En individuell bedömning görs.

 

FRÅGOR OM ÄMNET

Ida Lindström, studievägledare,
För närvarande endast kontakt via e-post
E-post: studievagledning.latin@sprak.gu.se
Telefon: 031-786 1795

Ämneskrav årskurs 7-9

1-90 hp inom ämnet spanska. Studierna ska innehålla både litteraturstudier och språkstudier. Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt universitet

En individuell bedömning görs.

Ämneskrav gymnasieskolan

120 hp inom ämnet spanska. Studierna ska innehålla både litteraturstudier och språkstudier. Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt universitet

En individuell bedömning görs.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

 

FRÅGOR OM ÄMNET

Ann-Christin Undeby
Studievägledare
Telefon: 031-786 18 08
E-post: studievagledning.spanska@sprak.gu.se

 

Ämneskrav årskurs 7-9

Sammanlagt 90 hp inom ämnet, varav 1- 60 hp/1-30 hp respektive 1-30/1-60 hp inom litteraturvetenskap och svenska språket.

Ämneskrav gymnasieskolan

Sammanlagt 120 hp inom ämnet, varav 1-60 hp litteraturvetenskap och 1- 60 hp svenska språket.

FRÅGOR OM ÄMNET

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Maria Janmark
Tel: 031-7866506
E-post: studiev.larare@lir.gu.se

Institutionen för svenska språket

Elisabeth Andersson
Tel: 031-786 4469
E-post: lararutb.studievagl@svenska.gu.se

Behörighet för årskurs 7-9

90 hp inom ämnet svenska som andraspråk, varav grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs måste ingå.

Behörighet gymnasieskolan

120 hp inom ämnet svenska som andraspråk, varav grundkurs, fort-sättningskurs och fördjupningskurs måste ingå.

 

FRÅGOR OM ÄMNET

Elisabeth Andersson
Tel. 031-786 4469
E-post: lararutb.studievagl@svenska.gu.se

Ämnesbehörighet årskurs 7-9

90 hp inom ämnet tyska. Studierna ska innehålla både litteraturstudier och språkstudier. Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt universitet.

Ämnesbehörighet gymnasieskolan

120 hp inom ämnet tyska. Studierna ska innehålla både litteraturstudier och språkstudier. Om studierna är bedrivna utomlands krävs kontrastiva moment vid ett svenskt universitet.

Dessutom krävs för KPU med förhöjd studietakt:
Kandidatexamen eller motsvarande. Ett självständigt arbete om minst 15 hp måste ingå i undervisningsämnet.

 

FRÅGOR OM ÄMNET

Ann-Christin Undeby
Studievägledare
Telefon: 031-786 18 08
E-post: studievagledning.tyska@sprak.gu.se

Ämne som finns enbart på gymnasiet

 • Latin

Osäker på om du uppfyller kraven?

Du kan alltid vända dig till ämnesansvarig institution för att  få en förhandsbedömning om du är osäker på om du är behörig eller inte, till exempel om du har ämneskunskaper som inte riktigt motsvarar ämnesbeskrivningen.

Om du har fått en skriftlig förhandsbedömning ska du bifoga den till din ansökan.

Kontaktuppgifter till studievägledare eller ämnesansvarig, se respektive ämne.

Ansökningsinformation

Sen anmälan till VT22 är öppen 15 december - 20 december.

Nästa programstart VT22

KPU vid Göteborgs universitet startar endast på vårterminer. Ordinarie ansökningsperiod 15 september -15 oktober.

Ansök i två steg

Du måste ansöka både till programmet/inriktning via antagning.se samt skicka in en särskild bilaga där du anger vilket  eller vilka ämnen du söker med.