Bild
Studenter utanför Pedagogens A-hus
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Ämnen och behörighetskrav, KPU

KPU-programmen skiljer sig åt både i förkunskapskrav och med vilka ämnen du kan söka. En viktig skillnad är till exempel att du, i KPU med förhöjd studietakt, utöver dina ämneskunskaper även måste ha en kandidatexamen.

Generella ämneskrav KPU

 • Minst 90 hp för examensutgång åk 7-9
 • Minst 120 hp för examensutgång gymnasieskolan
 • Du ska vanligen ha läst ämnet i progression, det vill säga kurserna ska bygga på varandra.

För KPU med förhöjd studietakt krävs dessutom en kandidatexamen, inklusive ett examensarbete i undervisningsämnet, om minst 15 hp.

Viktigt: Se respektive ämne för detaljerade krav, till exempel specifika kurser eller moment som måste ingå!

Examen

KPU leder till en ämneslärarexamen.

Vid Göteborgs universitet leder KPU till ämneslärarexamen på grundnivå.

 

Praktiska och estetiska ämnen

Ämneslärarstudent i dans dansar
Foto: Laila Östlund

Kan sökas både inom KPU med förhöjd studietakt och KPU med ordinarie studiegång

 • Bild
 • Musik
 • Slöjd

Ämnen som enbart finns i grundskolan

 • Hem- och konsumentkunskap
 • Slöjd

Ämnen som enbart finns på gymnasiet

 • Dans*
 • Design
 • Film- och tv-produktion
 • Fotografisk bild
 • Ljudproduktion
 • Specialidrott
 • Teater*

Design, film- och tv-produktion, fotografisk bild, ljudproduktion kan enbart  ingå i ämneslärarexamen via KPU, ej via Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Ämnena är nya inom KPU från och med antagningen till VT21.

*Dans och teater, ingen antagning inom KPU VT24.

Två ämneslärarstudenter i slöjd färgar garn
Foto: Laila Östlund

Filosofi, historia och religionskunskap

Studenter i historia på museet
Foto: Laila Östlund

Ämnen som enbart finns på gymnasiet

 • Filosofi

Naturvetenskapliga ämnen

Student i ämnet teknik
Foto: Laila Östlund

Kan sökas både inom KPU med förhöjd studietakt och KPU med ordinarie studiegång

 • Biologi
 • Fysik
 • Kemi
 • Matematik
 • Teknik

Ämne som enbart finns på gymnasiet

 • Naturkunskap

Har du en naturvetenskaplig kandidatexamen?

Samhällsvetenskapliga ämnen

Studenter i sociologi
Foto: Laila Östlund

Ämnen som enbart finns på gymnasiet

 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi

Ämnena kan enbart ingå i ämneslärarexamen via KPU, ej via Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Språk

Studenter på föreläsning i engelska på Humanisten
Foto: Laila Östlund

Kan sökas både inom KPU med förhöjd studietakt och KPU med ordinarie studiegång

 • Franska
 • Spanska
 • Tyska

Ämne som finns enbart på gymnasiet

 • Latin

Osäker på om du uppfyller kraven?

Du kan alltid vända dig till ämnesansvarig institution och fråga om en förhandsbedömning om du är osäker på om du är behörig eller inte, till exempel om du har ämneskunskaper som inte riktigt motsvarar ämnesbeskrivningen. Förhandsbedömningar ges i mån av tid på de flesta ämnesinstitutioner.

Om du har fått en skriftlig förhandsbedömning ska du bifoga den till din ansökan.

Kontaktuppgifter till studievägledare eller ämnesansvarig, se respektive ämne.

Ansökningsinformation

Nästa programstart ordinarie studiegång VT25

Nästa ansökningsperiod för KPU, ordinarie studiegång vid Göteborgs universitet är 16 september - 15 oktober 2024.

Nästa programstart förhöjd studietakt HT24
Nästa ansökningsperiod för KPU, förhöjd studietakt vid Göteborgs universitet är 15 mars - 15 april 2024.

Ansök i två steg

Du måste ansöka både till programmet/inriktning via antagning.se samt skicka in en särskild bilaga där du anger vilket  eller vilka ämnen du söker med.