Bild
Bilden visar studenter när de är på VFU. Olika miljöer beroende på årskurs och inriktning.
Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är de praktiskt inriktade kurserna i lärarprogrammen. VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på vilket program du läser) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Under VFU kommer du få praktisera dina teoretiska kunskaper och med stöd av en handledare få utveckla förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisning och pedagogisk verksamhet.

Hur går det till att bli VFU-placerad?

Du placeras på ett VFU-område i början av utbildningen och tillhör i normalfallet samma VFU-område under hela utbildningstiden. Målet är att du är på samma förskola eller skola under hela utbildningen. Tanken med det är att du ska lära känna verksamheten, lärare och barn/elever så väl att du kan fokusera på att utvecklas i din yrkesroll.

I skolverksamheterna handleds du av en lärare, förskollärare eller fritidspedagog, beroende på vilket program du läser.

Var?

Var du som student VFU-placeras beror på vilka möjligheter skolorna har att kunna ta emot studenter från olika lärarprogram, inriktningar och ämnen. Resor till och från VFU-platsen kan innebära resekostnader. Du behöver räkna med att du kan få en VFU-plats i en annan kommun än där du bor. Som student får du inte själv kontakta skolor för att ordna VFU-plats.

När?

I utbildningen ingår 20 veckor VFU. VFU-veckorna är fördelade på tre till fem tillfällen beroende på vilket program du läser. Första tillfället är under 1:a eller 2:a terminen. Om du läser ett lärarprogram som ges på helfart så omfattar VFU:n en heltidstjänst.

Hur?

Från början har du en mer observerande roll. Allt eftersom får du med stöd av din handledare ta mer ansvar och planera och genomföra lektioner och annan pedagogisk verksamhet och på så sätt pröva dina teoretiska kunskaper.

Observera att särskilda krav på klädsel eller annan personlig utsmyckning kan förekomma på VFU-platsen. Det kan exempelvis handla om att du måste kunna visa ditt ansikte i undervisningssituationer eller att du behöver ha kläder som är ändamålsenliga och som fungerar i de miljöer där undervisning bedrivs. Aktuell skolhuvudman avgör vilka regler och riktlinjer som gäller.

Utdrag ur belastningsregistret ska visas på VFU-området

Du måste ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret hos Polismyndigheten i god tid innan VFU ska genomföras. I normalfallet tar det ca två veckor att få utdraget och det är giltigt i ett år. Du ansvarar för att ha utdraget tillgängligt på ditt VFU-område vid VFU-start. Utan ett utdrag kan du inte genomföra din VFU.

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter som gör VFU ska genomgå en registerkontroll. Utdraget visar om personen blivit dömd för vissa allvarliga brott, i regel under de senaste tio åren. Utdragen begränsas till uppgifter om: sexualbrott, barnpornografibrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. Syftet med kravet på belastningsutdrag är att skydda barnen inom skola/barnomsorg. 

Mer information om de olika lärarprogrammen får du genom att välja program i länklistan.

VFU-information för lärarutbildare

Gå till sidor som riktar sig till dig som arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning. Du kan exempelvis vara handledare, samordnare eller VFU-kurslärare.

VFU-information på Medarbetarportalen

VFU-information för antagna studenter

Kontakt VFU-handläggare

Förskollärarprogrammet
Rosa Palmeira
031-786 56 38
rosa.palmeira@gu.se
 

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem
Rosa Palmeira
031-786 56 38
rosa.palmeira@gu.se

Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem för yrkeserfarna
Jenny Hochleitner
031-786 48 18
jenny.hochleitner@gu.se 

Grundlärarprogrammet inriktning F-3 och 4-6
Lotta Huldén
031-786 55 12
lotta.hulden@gu.se
 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 7-9
Sara Vernersson
031-786 56 42
sara.vernersson@gu.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) GY
Kristina Lindahl
031-786 58 60
kristina.lindahl@gu.se
 

Utländska lärares och akademikers vidareutbildning (ULV)
Pia Lundahl
031-786 55 74
pia.lundahl@gu.se


Yrkeslärarprogrammet
Jenny Hochleitner
031-786 48 18
jenny.hochleitner@gu.se
 

Ämneslärarprogrammet 7-9
Sara Vernersson
031-786 56 42
sara.vernersson@gu.se

Ämneslärarprogrammet GY
Kristina Lindahl
031- 786 58 60
kristina.lindahl@gu.se