Bild
Bilden visar studenter när de är på VFU. Olika miljöer beroende på årskurs och inriktning.
Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på vilket program du är antagen till) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Under VFU kommer du få medverka i undervisning samt övriga aktuella och relevanta arbetsuppgifter med stöd av en VFU-handledare.

Hur går det till att bli VFU-placerad?

Din VFU-plats finns inom ett VFU-område och målet är att du är på samma förskola eller skola under hela utbildningen. Tanken med det är att du ska lära känna verksamheten så väl att du kan fokusera på att utvecklas i din yrkesroll.

I skolverksamheterna handleds du av en lärare, förskollärare eller fritidspedagog, beroende på vilket program du är antagen till.

Var?

Var du som student VFU-placeras beror på vilka möjligheter skolorna har att kunna ta emot studenter från olika lärarprogram, inriktningar och ämnen. Resor till och från VFU-platsen kan innebära resekostnader. Du behöver räkna med att du kan få en VFU-plats i en annan kommun än där du bor. Som student får du inte själv kontakta skolor för att ordna VFU-plats.

När?

I utbildningen ingår 20 veckor VFU. Varje program innehåller tre till fem VFU-kurser. Första VFU-kursen är förlagd till utbildningens första eller andra termin. Under en VFU-kurs motsvarar studietiden 40 timmar/vecka om utbildningstakten är 100%. 

Hur?

Från början har du en mer observerande roll. Allt eftersom får du med stöd av din handledare ta mer ansvar och planera och genomföra lektioner och annan pedagogisk verksamhet och på så sätt pröva dina teoretiska kunskaper.

Särskilda krav på klädsel eller annan personlig utsmyckning kan förekomma på VFU-platsen. Det kan exempelvis handla om att du måste kunna visa ditt ansikte i undervisningssituationer eller att du behöver ha kläder som är ändamålsenliga och som fungerar i de miljöer där undervisning bedrivs. Aktuell skolhuvudman avgör vilka regler och riktlinjer som gäller.

Utdrag ur belastningsregistret

Du måste ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret hos Polismyndigheten i god tid innan VFU ska genomföras. I normalfallet tar det ca två veckor att få utdraget och det är giltigt i ett år. Du ansvarar för att ha utdraget tillgängligt på ditt VFU-område vid VFU-start. Utan ett utdrag kan du inte genomföra din VFU.

Kontakt VFU-handläggare

Lärarprogrammen listas i bokstavsordning


Förskollärarprogrammet

Rosa Palmeira
031-786 56 38
rosa.palmeira@gu.se
 

Grundlärarprogrammet

Inriktning fritidshem
Rosa Palmeira
031-786 56 38
rosa.palmeira@gu.se

Inriktning fritidshem för yrkeserfarna
Jenny Hochleitner
031-786 48 18
jenny.hochleitner@gu.se 

Inriktning F-3 och 4-6
Lotta Huldén
031-786 55 12
lotta.hulden@gu.se
 

Kompletterande pedagogisk utbildning, ordinarie studiegång

Campusförlagd utbildning, inriktning 7-9
Sara Vernersson 
sara.vernersson@gu.se
031-786 56 42

Campusförlagd utbildning, inriktning gymnasieskolan
Kristina Lindahl 
kristina.lindahl@gu.se
031-786 58 60

Distansutbildning, inriktning 7-9 och gymnasieskolan
Eva Hasselgren
eva.hasselgren@gu.se
031-786 61 97


Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt

Sara Vernersson
sara.vernersson@gu.se
031-786 56 42


Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

Pia Lundahl
031-786 55 74
pia.lundahl@gu.se


Yrkeslärarprogrammet

Jenny Hochleitner
031-786 48 18
jenny.hochleitner@gu.se
 

Ämneslärarprogrammet

Inriktning 7-9
Sara Vernersson
031-786 56 42
sara.vernersson@gu.se

Inriktning gymnasieskolan
Kristina Lindahl
031- 786 58 60
kristina.lindahl@gu.se

VFU-information för antagna studenter

VFU-information för handledare och samordnare

Gå till sidor som riktar sig till VFU-handledare, VFU-samordnare och rektorer. 

Handledare och samordnare inom VFU

VFU-information för kursledare och kurslärare