Bild
Student och handledare vid whiteboard
Foto: Mikael Zanqrelle
Länkstig

Kompletterande pedagogisk utbildning, förhöjd studietakt, Grundskolans åk 7-9, förhöjd studietakt, ett ämne Fr/Sp/Ty

Program
L1KPA-K7FH
Grundnivå
1 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1L92O
Programinnehåll

Kort om inriktningen

Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett undervisningsämne på högskolenivå.

Utbildningen genomförs i nära samverkan med utvalda universitetsskolor i Göteborg där du under hela programmet gör din praktik (VFU) parallellt med programmets övriga kurser. Programmet med förhöjd studietakt är på ett år och startar höstterminer.

Andra inriktningar

Om utbildningen

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare
och som redan har läst minst 90 hp i ett undervisningsämne. Vid Göteborgs
universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram.
Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, studietakt, förkunskapskrav och med vilka ämnen du kan söka.

  • KPU, ordinarie studiegång med studietakt 100 procent under tre terminer. Från och med våren 2023 kan du med vissa ämnen välja om du vill studera på campus eller på distans. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker alltid på plats i en skola. 
  • KPU med förhöjd studietakt, studietakt 125 procent under ett år
    med studier under sommaren. Du kan bli lärare inom bild, musik, slöjd, franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik.

Programmets innehåll

Den här inriktningen gäller grundskolans åk 7-9 för språken franska, spanska och tyska.

Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i fyra tematiska områden:

  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Bedömning, utvärdering och utvecklingsarbete
  • Sociala relationer, ledarskap och konflikthantering
  • Skolväsendets historia, styrdokument och organisation

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU läses på halvfart (förmiddagar) under nästan hela utbildningen. Läs mer längre ner.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande inkl 90 hp i något av undervisningsämnena franska, spanska eller tyska, varav ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp

Instruktioner för ansökan

Sök utbildningen på antagning.se. Bifoga enligt instruktion bilagan med vilket ämne/vilka ämnen du söker och har behörighet för. Syns inte dina högskolepoäng under "Mina sidor" på antagning.se, måste du skicka med det med bilagan. Samma sak om du har studerat utomlands. Skickar du ingen bilaga behandlas inte din ansökan. Mer information i bilagan på sidan nedan.

Komplettering av ämnesstudier efter ansökan
Om du vid ansökan inte har de poäng som krävs, men under pågående termin är registrerad på utbildning som gör dig behörig, kan du bli villkorligt antagen till KPU. Definitiv antagning görs förutsatt att alla nödvändiga kurser är gjorda senast vid programstart och max 15 hp återstår att rapportera i Ladok. Ämneslärarexamen kan inte utfärdas förrän samtliga ämneskurser är slutrapporterade i Ladok.

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Sökande rangordnas utifrån uppnådda högskolepoäng, max 165 hp, vid ansökningstillfället. Förtur ges till sökande som har avlagt licentiat- eller doktorsexamen i det sökta ämnet/ett av de sökta ämnena.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I din utbildning ingår 30 hp obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning. Med stöd av din VFU-handledare på skolan får du möjlighet att omsätta dina tidigare erfarenheter och kunskaper i utbildningen till att kunna planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet. VFU genomförs på halvfart (förmiddagar) under nästan hela utbildningen. I början av din utbildning blir du tilldelad en VFU-placering baserad på din inriktning och ämnesbakgrund. Placeringar sker inom Göteborg samt dess kranskommuner och det är viktigt att du är förberedd på att VFU kan innebära en viss restid. Innan du kommer till din VFU-plats ska du ha beställt och mottagit ett utdrag ur polisens belastningsregister. Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Examen

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du även behörig i årskurs 4–9. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan i ditt 90 hp ämne.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden varierar mellan ämnen och skolformer men generellt sett är den mycket god.

Möjlighet att utöka din behörighet i fler ämnen

Din examen från KPU vid Göteborgs universitet omfattar ett ämne, men din lärarlegitimation kan utökas med fler ämnen. Genom att läsa till ytterligare undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb.

Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Förhöjd studietakt
Studietakten är 125 procent vilket innebär att du läser 90 hp under ett år. Att läsa på 125 procent innebär en genomsnittlig arbetsinsats på cirka 50 timmar per vecka. Kurserna på programmet är vanligtvis schemalagda måndag-fredag kl 8-18 under i stort sett hela utbildningen. 

Lokaler

De högskoleförlagda kurserna på programmet ges vid olika institutioner så du kommer att vistas i olika utbildningsmiljöer inom Göteborgs universitet.

Studier utomlands