Bild
Studenter som studerar historia på ett museum.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång, ett ämne

Program
L1KPO-KP01
Grundnivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2L92B
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2L92C
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett undervisningsämne på högskolenivå.

Programmet med inriktning grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång går på helfart, dagtid i tre terminer och startar varje vårtermin. Du väljer om du vill studera på helfart på plats i Göteborg eller på helfart på distans.

Andra

Om utbildningen

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, studietakt, förkunskapskrav och med vilka ämnen du kan söka. Det finns två inriktningar på båda programmen; grundskolan åk 7-9 och gymnasieskolan.

  • KPU, ordinarie studiegång med studietakt 100 procent under tre terminer. Du kan söka med en mängd ämnen som finns i grundskolan eller gymnasiet. Från och med våren 2023 kan du med vissa ämnen välja om du vill studera på campus eller på distans. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker alltid på plats i en skola. 
  • KPU med förhöjd studietakt, studietakt 125 procent under ett år
    med studier under sommaren. Du kan bli lärare inom bild, musik, slöjd,
    franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik. 

Om inriktningen Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång

Vid Göteborgs universitet startar Kompletterande pedagogisk utbildning, Grundskolans åk 7-9, ordinarie studiegång på vårterminer. Det är en utbildning med studietakt 100 procent i tre terminer. Från och med våren 2023 kan du välja om du vill studera på campus eller på distans. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker alltid på plats i en skola. 

Ämnen som du kan söka med för att studera KPU på campus eller distans

Du kan söka till ordinarie KPU, inriktning mot åk 7-9 i ämnena; bild, biologi, engelska, franska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teknik och tyska.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i följande områden:

  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering,
  • Självständigt arbete (examensarbete)

Självständigt arbete (examensarbete)

Du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp på grundnivå. Arbetet utförs under programmets sista termin och föregås av en metodkurs, samt sista perioden inom verksamhetsförlagd utbildning. Ett övergripande mål med examensarbetet är att du ska planera och genomföra ett utbildningsvetenskapligt arbete med didaktisk inriktning för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till och i det kommande yrket.

VFU

Det ingår 20 veckor VFU, verksamhetsförlagd utbildning, fördelad på tre tillfällen med en VFU-period varje termin.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs 90 hp i ett undervisningsämne

Instruktioner för ansökan

Sök på antagning.se senast 15 oktober. Bifoga enligt instruktion bilagan med vilket ämne/vilka ämnen du söker och har behörighet för. Syns inte dina högskolepoäng under "Mina sidor" på antagning.se, måste du skicka med det med bilagan. Samma sak om du har studerat utomlands. Skickar du ingen bilaga behandlas inte din ansökan. Du hittar bilagan via länken nedan.

Komplettering av ämnesstudier efter ansökan

Om du vid ansökan inte har de poäng som krävs, men under pågående termin är registrerad på utbildning som gör dig behörig, kan du bli villkorligt antagen till KPU. Definitiv antagning görs förutsatt att alla nödvändiga kurser är gjorda senast vid programstart och max 15 hp återstår att rapportera i Ladok. Dessa 15 hp måste vara avklarade och slutrapporterade för att få påbörja termin 2. Ämneslärarexamen kan inte utfärdas förrän samtliga ämneskurser är slutrapporterade i Ladok.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I din utbildning ingår 20 veckors obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Med stöd av din VFU-handledare på skolan får du möjlighet att omsätta dina tidigare erfarenheter och kunskaperna i utbildningen till att kunna planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet. Det är tre VFU-perioder.

Du blir tilldelad en VFU-plats baserad på din inriktning och ämnesbakgrund. I normalfall har du samma VFU-plats under hela din utbildning. Placeringar i campusförlagd KPU sker inom hela Göteborgsregionen, viktigt att du är förberedd på att VFU kan innebära en viss restid. I KPU på distans har du, i mån av tillgängliga VFU-platser möjlighet att göra VFU i hela landet, även på orter utanför Göteborgsregionen.

Innan du kommer till din VFU-plats ska du ha beställt och mottagit ett utdrag ur polisens belastningsregister. Särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Läs mer om Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. I ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, moderna språk, musik och slöjd blir du behörig även i årskurs 1-3. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan om du har 90 hp i ämnet och det finns i gymnasieskolan. (Dock krävs 120 hp för ämnena musik, samhällskunskap och svenska).

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden varierar mellan ämnen och skolformer men är generellt sett mycket god.

Utöka din behörighet i fler ämnen

Din examen från KPU vid Göteborgs universitet kan innehålla ett ämne. Din lärarlegitimation kan däremot innehålla fler ämnen. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du studerar dagtid på helfart och utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke.

Om KPU på distans

Du studerar helt på distans, det ingår inga fysiska träffar i Göteborg. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kommer dock alltid att vara på plats i en skola. Den sker om möjligt nära din hemort. Det kommer inte vara möjligt att genomföra VFU i egen tjänst.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.