Göteborgs universitet
Länkstig

Ledningsgrupp och avdelningschefer

Här hittar du kontaktuppgifter till IPS:s ledningsgrupp och avdelningschefer.

Ledningsgrupp

Anna-Carin Jonsson 

Prefekt

Tel: 031-786 2323
e-post

Anna-Carin Jonsson
Anna-Carin Jonsson
Foto: Maja Kristin Nylander

Karin Wass 

Proprefekt
Tel: 031-786 2422
e-post

Karin Wass
Karin Wass
Foto: Maja Kristin Nylander

André Jawahiri

Administrativ chef
Tel: 031-786 2487
e-post

André Jawahiri
André Jawahiri
Foto: Maja Kristin Nylander

Ilse Hakvoort

Viceprefekt för utbildning
Tel: 031-786 2485
e-post

Ilse Hakvoort
Ilse Hakvoort
Foto: Maja Kristin Nylander

Alli Klapp

Viceprefekt för forskning
Tel: 031-786 27 70 
e-post

Alli Klapp
Alli Klapp
Foto: Maja Kristin Nylander

Kajsa Yang Hansen

Viceprefekt för forskarutbildning
Tel: 031-786 23 97 
e-post

Kajsa Yang Hansen
Kajsa Yang Hansen
Foto: Maja Kristin Nylander

Avdelningschefer

Avdelningen för utbildningsledarskap

Kontakta avdelningschef Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson om du har frågor om eller vill få kontakt med personer som arbetar med: 

 • Skolutveckling och ledarskap som forskningsområde.
 • Samverkan (uppdragsutbildningar och samverkansforskning) inom skolutveckling och ledarskap.

Kontakt: 031-786 69 43, 0766-18 69 43 | ann-charlotte.mardsjo@ped.gu.se

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson
Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson
Foto: Maja Kristin Nylander

Avdelningen för specialpedagogik

Kontakta avdelningschef Mikael Ring om du har frågor om eller vill få kontakt med personer som arbetar med:

 • Specialpedagogik som forsknings- och utbildningsfält med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället.
 • Ämnesspecialiseringar inom speciallärar- och specialpedagogprogrammen mot: språk-, skriv-, och läsutveckling; samt intellektuell funktionsnedsättning.
 • Forskning om inkludering i skolan och skolutveckling.

Kontakt: mikael.ring@gu.se

Mikael Ring
Mikael Ring
Foto: Maja Kristin Nylander

Avdelningen för språkpedagogik och provutveckling

Kontakta avdelningschef Robert Sjöberg om du har frågor om eller vill få kontakt med forskare, provutvecklare och lärare som arbetar med: 

 • Språkpedagogik och (nationell) provutveckling som forsknings- och utbildningsfält.
 • Bedömning och betyg samt storskalig provutveckling inom språk och samhällskunskap. 
 • Provverksamheten omfattar nationella prov och nationellt bedömningsstöd i språk och samhällskunskap samt högskoleprovets läsförståelse. Frågor om mätning och provutveckling är en specifik kompetens på avdelningen. 

Kontakt: 031-786 44 67, 0766-18 44 67 | robert.sjoberg@ped.gu.se

Robert Sjöberg
Robert Sjöberg
Foto: Maja Kristin Nylander

Avdelningen för pedagogik och samhälle

Kontakta avdelningschef Marianne Strömberg om du har frågor om, eller vill få kontakt med personer som arbetar med: 

 • Pedagogik som forsknings- och utbildningsfält med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället.
 • Forskning i pedagogik som behandlar frågor om hur förändringar sker och hur kunskap sprids, reproduceras och utvecklas – i samhället, skolan, arbetslivet och vardagen (se nedan länkar till forskningsmiljöer och kontaktpersoner).
 • Utbildning i pedagogik på grund och avancerad nivå som mastersprogram, forskarskolor eller lärarutbildningar med inriktning mot ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen (se nedan länkar till utbildning på grund och avancerad nivå och kontaktpersoner).

Kontakt: 031-786 23 37 | marianne.stromberg@gu.se

Marianne Strömberg
Marianne Strömberg
Foto: Maja Kristin Nylander