Göteborgs universitet
Länkstig

Ledningsgrupp och avdelningschefer

Här hittar du kontaktuppgifter till IPS ledningsgrupp och avdelningschefer.

Ledningsgrupp

Anna-Carin Jonsson
Foto: Maja Kristin Nylander

Anna-Carin Jonsson

Prefekt

Tel: 031-786 2323, e-post
 

Karin Wass
Foto: Maja Kristin Nylander

Karin Wass

Proprefekt
Tel: 031-786 2422, e-post
 

André Jawahiri
Foto: Maja Kristin Nylander

André Jawahiri

Administrativ chef
Tel: 031-786 2487, e-post

 

Ilse Hakvoort
Foto: Maja Kristin Nylander

Ilse Hakvoort

Viceprefekt för utbildning
Tel: 031-786 2485, e-post

 

Alli Klapp

Alli Klapp

Viceprefekt för forskning
Tel: 031-786 27 70, e-post

 

Kajsa Yang Hansen
Foto: Maja Kristin Nylander

Kajsa Yang Hansen

Viceprefekt för forskarutbildning
Tel: 031-786 23 97, e-postAvdelningschefer

Marianne Strömberg
Foto: Maja Kristin Nylander

Marianne  Strömberg

Avdelning Pedagogik och Samhälle

031-786 23 37
marianne.stromberg@gu.se

 

Mikael Ring
Foto: Maja Kristin Nylander

Mikael Ring

Avdelning Specialpedagogik

mikael.ring@gu.se

 

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson
Foto: Maja Kristin Nylander

Ann-Charlotte Mårdsjö Olsson

Avdelning Utbildningsledarskap

031-786 69 43, 0766-18 69 43
ann-charlotte.mardsjo@ped.gu.se

 

 

Robert Sjöberg
Foto: Maja Kristin Nylander

Robert  Sjöberg

Avdelning Språkpedagogik och provutveckling

031-786 44 67, 0766-18 44 67

robert.sjoberg@ped.gu.se