Göteborgs universitet

Kollegiet för yrkeskunnande

En mötesplats för forskare och andra med intresse för yrkesutbildning i skola och arbetsliv.

Kollegiets verksamhet inriktas mot att ordna och bjuda in till seminarier där frågor om yrkesutbildning och yrkeskunnande diskuteras med utgångspunkt i aktuell forskning, utvecklingsprojekt och annan yrkespedagogisk verksamhet. Alla som är intresserade av yrkeskunnande inom olika områden är välkomna till våra öppna seminarier.

Kollegiet vill

  • Föra fram aktuell forskning från olika vetenskapliga discipliner
  • Bjuda in till dialog mellan forskare och andra aktörer
  • Stimulera  till nätverkande om frågor som handlar om utveckling av yrkeskunnande

Nätverk

NORD YRK

VETNET
 

Aktuellt

Följande seminarietillfällen är inplanerade:

  • 2 oktober 2023 kl 13.00–15.30: Att vara elev i yrkesutbildning inom gymnasieskola och vuxenutbildning 

Seminariet kommer att hållas i Zoom. Mer information kommer längre fram.