Göteborgs universitet

Kollegiet för yrkeskunnande

En mötesplats för forskare och andra med intresse för yrkesutbildning i skola och arbetsliv.

Kollegiets verksamhet inriktas mot att ordna och bjuda in till seminarier där frågor om yrkesutbildning och yrkeskunnande diskuteras med utgångspunkt i aktuell forskning, utvecklingsprojekt och annan yrkespedagogisk verksamhet. Alla som är intresserade av yrkeskunnande inom olika områden är välkomna till våra öppna seminarier.

Kollegiet vill

  • Föra fram aktuell forskning från olika vetenskapliga discipliner
  • Bjuda in till dialog mellan forskare och andra aktörer
  • Stimulera  till nätverkande om frågor som handlar om utveckling av yrkeskunnande

Nätverk

NORD YRK

VETNET
 

Aktuellt

Torsdagen den 16 maj 2024, kl. 14.30–16.00: Ändamålsenlig bedömning i kombinationsutbildningar – vad, hur och varför?

Seminariet är öppet för alla och genomförs i Zoom. 

Lisa Gannå och Karin Sandwall från Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet berättar om ett utvecklingsarbete. Vid seminariet diskuteras språk- och yrkeslärares dilemman och vilka bedömningsformer som kan sägas vara arbetslivsrelevanta.  

Ta del av materialet inför seminariet.

Delta i seminariet (länk till Zoom).